fbpx
28. april 2023
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Maritim næring samlet til seminar om nullutslipp i skipsfarten

Det haster med å få på plass rammevilkår og politikk hvis vi skal klare å nå klimamålene innen skipsfarten innen 2030. Tirsdag 25. april samlet ZERO, Rederiforbundet og Maritime CleanTech viktige aktører fra maritim sektor til seminar om nullutslipp i skipsfarten. 

Liv-Elisif Kalland, fagansvarlig for maritimt i ZERO, startet dagen med en statusoppdatering på den grønne omstillingen av skipsfarten. Hun viste til Barometerrapporten for grønn omstilling for norsk innenriks skipsfart (oppdatert i februar 2023) som viser at vi ligger veldig dårlig an både på reduksjon av klimagassutslipp, og investeringer i ny, utslippsfri teknologi. Ikke bare ligger vi dårlig an for å nå klimamålene, men omstillingstempoet har falt fra 2019 til 2021, og enda mer fra 2019 til 2023. Det er derfor viktig at maritim næring kommer sammen for å gi hverandre og representanter for myndighetene, innspill til hvordan vi skal klare å kutte raskt nok i maritim sektor.

Etter ZEROs innledning fortalte Øystein Huglen, leder for innovasjon og prosjektutvikling i Maritime CleanTech, om hvilke teknologier som kan halvere utslippene fra sektoren til 2030 og ta oss helt til null i 2050. Han poengterte at skipene som bygges i den kommende perioden også må kunne brukes i et nullutslippssamfunn. 

En av suksesshistoriene i Norge har vært elektrifiseringen av fergesamband, og elfergene viser den store betydningen og effekten av krav i offentlige anbud. I 2022 ble «Medstraum», verdens første helelektriske hurtigbåt, satt i rutetrafikk i Rogaland, og Eli Sjøen fra kollektivselskapet Kolumbus fortalte om positive og negative erfaringer så langt.

Etter Sjøen presenterte Sandra Ness fra Havila Kystruten om deres erfaringer med utslippsfri seiling i verdensarvfjordene. Sintef-forsker Henrik Strand presenterte muligheter og behov knyttet til lading og landstrøm, og Kristine Fløche Juelsgaard fra Ballard Power System fortalte om godstransport med komprimert hydrogen, og kom med erfaringer og råd angående slike prosjekter. 

Heidi Wolden fra Norled fortsatte hydrogensporet med å fortelle om deres erfaringer med å få MF «Hydra», verdens første ferge som går på flytende hydrogen, på vannet. Også hun trakk fram betydningen av krav i anbud, og understreket viktigheten av å få på plass en sammenhengende verdikjede for hydrogen.

Utvikling av teknologi og verdikjeder for alternative drivstoff som ammoniakk, hydrogen og metanol var også fokus for de neste innleggene. Wärtisilä fortalte om deres forbrenningsmotor med ammoniakk, som nå er under testing, og Azane Fuel Solutions, Greenstat, Yara Clean Ammonia og Glocal Green fortsatte med å presentere deres pågående prosjekter innen teknologi- og verdikjedeutvikling.

Hva sier rederiene om utviklingen? I en samtale mellom Marie Launes fra Eidesvik, Hendrik Andersson fra Høegh Autoliners og Torleif Frimannslund fra Grieg Maritime Group, var det unison enighet om at flere virkemiddel må på plass skal sektoren klare å nå klimamålene. Alle ønsker selvfølgelig å kutte utslipp, men det går ikke av seg selv. Differansekontrakter, hvor staten bidrar til å finansiere mellomlegget mellom fossile og grønne løsninger, ble av samtlige pekt på som det viktigste virkemiddelet for å få teknologiene ordentlig i gang.

Til slutt gav statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima- og miljødepartementet en oppdatering om regjeringens arbeid med nullutslippsskipsfart, før Liv Kari Eskeland (H) ble med i politisk samtale om vegen videre.