fbpx
Leder for marked og finans

Annika Yri

Annika leder marked og finans. I dette ligger ZEROs samarbeid med næringslivet, ZEROs arrangementer og nettverk, samt økonomistyring, kontordrift, IT, og HR. Annika har jobbet 14 år i næringslivet med salg, markedsføring, administrasjon og økonomi, og fem år i bistand med ansvar for å videreutvikle prosesser og strategi i arbeidet med næringslivet.

ZERO er sekretariat og vertskontor for Skift – Næringslivets klimaledere, Annika er sekretariatsleder.