fbpx
Partneransvarlig, næringsliv

Øystein Sørvig

Øystein Sørvig jobber som partneransvarlig for næringsliv i ZERO. Øystein har fokus på å utvikle samarbeid med næringslivet og ser på muligheter for Zeros partnere. Han har tidligere ledet SOS-barnebyers arbeid med myndighetskontakt og jobbet med analyser av norsk næringsliv i Menon Economics.  Øystein er utdannet samfunnsøkonom fra UiO og har tidligere vært nestleder i KrFU.