fbpx
16. november 2023

Miljøstiftelsen ZERO søker fagansvarlig for energi

Vi søker deg som vil bidra til gjennomslag for en bedre klima- og energipolitikk gjennom gode analyser og forslag til ny politikk. 

Dine arbeidsoppgaver

Som fagansvarlig for energi vil du lede ZEROs arbeid på energiområdet. Du vil jobbe for å øke produksjonen av fornybar energi, for mer energieffektivisering og for utvikling av et smartere og mer effektivt energisystem. Det vil også være viktig å tydeliggjøre sammenhengen mellom energi- og klimapolitikken, og hvordan økt energiproduksjon kan skje uten at det går på bekostning av natur og biodiversitet. 

Du vil gjøre analyser og utarbeide forslag til politiske virkemidler, og jobbe tett opp mot beslutningstakere i næringsliv, politikk og forvaltning. Du vil holde innlegg på ulike arrangementer og være blant ZEROs talspersoner i media. Det vil være viktig å holde deg oppdatert på hva som skjer på ditt fagområde både nasjonalt og internasjonalt. Du vil samarbeide med andre fagansvarlige og fagrådgivere hos ZERO. 

Dine egenskaper:

 • Du er analytisk og kan omsette kompliserte fakta til god kommunikasjon og relevante politiske innspill.
 • Du har noen års relevant arbeidserfaring fra næringsliv, industri, politikk eller forvaltning. 
 • Du har relevant høyere utdanning og god kjennskap til energi- og klimafeltet. 
 • Det er en stor fordel å beherske både kvalitative og kvantitative analyser. 
 • Det er en fordel med politisk erfaring, for eksempel fra ungdomspartier eller arbeid i en miljøorganisasjon. 
 • Du er selvstendig, løsningsorientert, idérik og har gjennomføringsevne.

Vi kan tilby:

 • Variert og spennende arbeid i en av Norges viktigste miljøorganisasjoner.
 • Et stort nettverk i politikk og næringsliv. 
 • Mulighet til å utvikle forslag til ny politikk og til å skape gjennomslag for faktiske klimaløsninger.
 • Samarbeid med kollegaer som har bred kunnskap om klimaløsninger og stor frihet til å utvikle nye prosjekter på våre fagområder.
 • Du får delta i teamet som årlig arrangerer Zerokonferansen.

Arbeidssted er Youngstorget 1 i Oslo sentrum. Lønn etter avtale. Eventuelle spørsmål kan rettes til fagsjef Stig Schjølset stig.schjolset@zero.no (90560459).  Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknader sendes til fagsoknad@zero.no. Søknadsfrist 4. desember, men søknader vil bli behandlet fortløpende.