fbpx
15. januar 2024

Miljøstiftelsen ZERO søker fagrådgiver for energi

Vi søker deg som vil bidra til gjennomslag for en bedre klima- og energipolitikk gjennom gode analyser og forslag til ny politikk.

Dine arbeidsoppgaver

Du vil bidra i alle deler av ZEROs arbeid på energiområdet. Du vil jobbe for å øke produksjonen av fornybar energi, for mer energieffektivisering og for utvikling av et smartere og mer effektivt energisystem. ZEROs arbeid på energiområdet ses alltid i sammenheng med klima- og miljøpolitikken, hvor vi jobber for raske utslippskutt uten at det går på bekostning av natur og biodiversitet. 

Du vil gjøre analyser og utarbeide forslag til politiske virkemidler, og jobbe tett opp mot beslutningstakere i næringsliv, politikk og forvaltning. Du vil bidra på arrangementer som Zerokonferansen og i møter med ZEROs samarbeidspartnere. Du må holde deg oppdatert på hva som skjer på ditt fagområde både nasjonalt og internasjonalt. Du vil samarbeide mye med de andre fagteamene i ZERO, særlig på industri, landtransport og grønn skipsfart. 

Dine egenskaper:

 • Du er analytisk og kan omsette kompliserte fakta til god kommunikasjon og relevante politiske innspill.
 • Du har relevant høyere utdanning og god kjennskap til energi- og klimafeltet. 
 • Noen års relevant arbeidserfaring fra næringsliv, industri, politikk eller forvaltning vil være en fordel. Men vi søker også deg som er nyutdannet og har tydelig engasjement for klimasaken.
 • Politisk erfaring er en fordel, for eksempel fra ungdomspartier eller arbeid i en miljøorganisasjon. 
 • Du har evne til å jobbe strukturert og planlegge og gjennomføre prosjekter med høy kompleksitet og mange aktører.
 • Du er selvstendig, løsningsorientert, idérik og har gjennomføringsevne.

Vi kan tilby:

 • Variert og spennende arbeid i en av Norges viktigste miljøorganisasjoner.
 • Et stort nettverk i politikk og næringsliv. 
 • Mulighet til å utvikle forslag til ny politikk og til å skape gjennomslag for faktiske klimaløsninger.
 • Samarbeid med kollegaer som har bred kunnskap om klimaløsninger og stor frihet til å utvikle nye prosjekter på våre fagområder.
 • Du får være med på å arrangere den årlige Zerokonferansen.

Arbeidssted er Youngstorget 1 i Oslo sentrum. Lønn etter avtale.

Søknader sendes til fagsoknad@zero.no.
Søknadsfrist 5. februar, men søknader vil bli behandlet fortløpende.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Fagsjef, Stig Schjølset stig.schjolset@zero.no (90560459). 

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.