fbpx
16. mai 2024

Miljøstiftelsen ZERO søker fagrådgiver for industri

Vi søker deg som vil bidra til gjennomslag for en bedre klima- og energipolitikk gjennom gode analyser og forslag til ny politikk. 

Arbeidssted er Youngstorget 1 i Oslo sentrum. Lønn etter avtale. Eventuelle spørsmål kan rettes til fagsjef Anne Marit Post-Melbye (anne.melbye@zero.no, mobil 95905732). Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknader sendes til fagsoknad@zero.no. Søknadsfrist 2. juni, men søknader vil bli behandlet fortløpende.

Dine arbeidsoppgaver

Du vil bidra i alle deler av ZEROs arbeid på industriområdet. Det vil for eksempel være karbonfangst og -lagring, hydrogen, bioøkonomi og arealbruk. Du vil jobbe for å realisere utslippskutt, energieffektivisering og sirkulære løsninger i industrien. 

ZEROs arbeid på industriområdet ses alltid i sammenheng med natur- og miljøpolitikken. Vi jobber for raske utslippskutt, uten at det går på bekostning av natur og biodiversitet. Det vil være en prioritert oppgave å utvikle politiske forslag for å forene klima- og naturhensyn med verdiskaping og industriutvikling. 

Du vil gjøre analyser og utarbeide forslag til politiske virkemidler, og jobbe tett opp mot beslutningstakere i næringsliv, politikk og forvaltning. Du vil bidra på arrangementer som Zerokonferansen og i møter med ZEROs samarbeidspartnere. Du må holde deg oppdatert på hva som skjer på ditt fagområde både nasjonalt og internasjonalt. Du vil samarbeide mye med de andre fagteamene i ZERO, særlig på energi, transport og maritimt. 

Vi søker etter en faglig sterk rådgiver, som trives med ansvar. Du er gjerne økonom eller sivilingeniør, og det er en fordel med politisk erfaring. ZERO er en tverrfaglig organisasjon, og vi søker deg som kan bidra til å gjøre våre analyser og forslag enda bedre. Er du engasjert i klima, miljø, natur eller fornybar energi, og vil bidra til endring, er det kanskje deg vi leter etter.

Dine egenskaper:

 • Du er analytisk og kan omsette kompliserte fakta til god kommunikasjon og relevante politiske innspill.
 • Du har relevant høyere utdanning og god kjennskap til klima og miljø. 
 • Noen års relevant arbeidserfaring fra næringsliv, industri, politikk eller forvaltning vil være en fordel. Men vi søker også deg som er nyutdannet og har tydelig engasjement for klimasaken.
 • Politisk erfaring er en fordel, for eksempel fra ungdomspartier eller arbeid i en miljøorganisasjon. 
 • Du har evne til å jobbe strukturert og planlegge og gjennomføre prosjekter med høy kompleksitet og mange aktører.
 • Du er selvstendig, løsningsorientert, idérik og har gjennomføringsevne.

Vi kan tilby:

 • Variert og spennende arbeid i en av Norges viktigste miljøorganisasjoner.
 • Et stort nettverk i politikk og næringsliv. 
 • Engasjerte kollegaer og et svært godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet til å utvikle forslag til ny politikk og til å skape gjennomslag for faktiske klimaløsninger.
 • Samarbeid med kollegaer som har bred kunnskap om klimaløsninger og stor frihet til å utvikle nye prosjekter og arbeid på våre fagområder.
 • Du får være med på å arrangere den årlige Zerokonferansen og bidra til å utarbeide vår årlige Zerorapport.

Arbeidssted er Youngstorget 1 i Oslo sentrum. Lønn etter avtale. Eventuelle spørsmål kan rettes til fagsjef Anne Marit Post-Melbye (anne.melbye@zero.no, mobil 95905732). Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknader sendes til fagsoknad@zero.no. Søknadsfrist 2. juni, men søknader vil bli behandlet fortløpende.