fbpx
10. november 2023

Miljøstiftelsen ZERO søker rådgiver på transport

 Vi søker deg som synes det går for sakte i norsk klimapolitikk og vil bidra til gjennomslag for nye klimaløsninger gjennom å jobbe frem gode analyser og forslag til ny klimapolitikk. Vi søker en rådgiver som kan gå inn i vårt fagteam på transport. 

 Foto: Kevin Dahlman/ZERO


Dine arbeidsoppgaver

Du vil bidra til ZEROs arbeid for utslippskutt i transportsektoren, for eksempel i tungtransport, luftfart eller anleggssektoren. Det kan også være aktuelt å arbeide med politikk for et mer effektivt og helhetlig transportsystem eller med livsløpsanalyser, for eksempel med mål om å bidra til utslippskutt i hele verdikjeden for elektriske kjøretøy. Du vil gjøre analyser og utarbeide forslag til virkemidler, slik at vi kan sette dagsorden og sikre størst mulig gjennomslag for klimasaken hos politikere og i næringslivet. 

Arbeidsoppgavene kan for eksempel innebære å gjennomføre barriere- og mulighetsstudier som presenteres for politiske beslutningstakere. Du vil delta i dialog med næringslivet, holde innlegg og holde deg oppdatert på hva som skjer på dine fagområder nasjonalt og internasjonalt. Strategisk tenkning og kommunikasjon kan også være blant oppgavene. Arbeidet vil gjennomføres i samhandling med andre fagrådgivere og fagansvarlige hos ZERO. 

Dine egenskaper:

 • Du er analytisk og kan omsette kompliserte fakta til god kommunikasjon og relevante politiske innspill.
 • Du har relevant høyere utdanning og god kjennskap til miljø- og/eller klimafeltet.
 • Det er en stor fordel med politisk erfaring, for eksempel fra ungdomspartier eller arbeid i en miljøorganisasjon.  
 • Det er en fordel å beherske både kvalitative og kvantitative analyser. 
 • Det er en fordel med noen års relevant arbeidserfaring, gjerne fra næringsliv, industri, politikk eller forvaltning. Men vi søker også deg som er nyutdannet og har tydelig engasjement med for eksempel arbeid i frivillige verv å vise til, som vil utvikle deg videre hos oss.
 • Du er selvstendig, løsningsorientert, idérik og har gjennomføringsevne.

Vi kan tilby:

 • Variert og spennende arbeid i et engasjerende arbeidsmiljø i en av Norges viktigste klimaorganisasjoner.
 • Et stort nettverk i politikk og næringsliv. 
 • Mulighet til å utvikle forslag til ny politikk og til å skape gjennomslag for faktiske klimaløsninger.
 • Samarbeid med kollegaer som har bred kunnskap om det siste innen klimaløsninger og delta i prosjekter på en rekke ulike fagområder.
 • Mulighet for å delta i teamet som årlig arrangerer Zerokonferansen.

Arbeidssted er Youngstorget 1 i Oslo sentrum.
Lønn etter avtale.

Eventuelle spørsmål kan rettes til fagansvarlig for transport, Ingvild Kilen Rørholt ingvild@zero.no (97727115) eller fagsjef Stig Schjølset stig.schjolset@zero.no (90560459). 

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Søknader sendes til fagsoknad@zero.no. Søknadsfrist 26. november, men søknader vil bli behandlet fortløpende.