fbpx
14. februar 2024

Nytt ZERO-prosjekt om fornybare drivstoff

ZERO starter nå opp prosjekt om fornybare drivstoff til det grønne skiftet. Målet er å rydde opp i drivstoffjungelen og finne ut hva som trengs for å bygge lønnsomme verdikjeder.

ZERO har invitert utvalgte aktører til å delta i prosjektet, og onsdag 7. februar møttes prosjektdeltakerne til oppstartsmøte i ZEROs lokaler på Youngstorget.

Elektrifisering av norsk transportsektor i er godt i gang, men det tar oss ikke helt i mål. Der elektrifisering ikke er et alternativ, er en lang rekke fornybare drivstoff aktuelle for bruk i luftfart og maritimt: flytende biodrivstoff, biogass, ammoniakk, hydrogen, metanol, etanol, e-fuels, RFNBO og RCF. For å realisere ny produksjon, er det behov for forutsigbare politiske rammebetingelser. 

‒ Målet i prosjektet er å anbefale hvilke drivstoff som bør brukes til ulike formål, hvilke klimakrav som må på plass, og hvilken politikk som trengs for å industrialisere ny fornybar drivstoffproduksjon og bruk, sier prosjektleder Martine Mørk i ZERO. 

Prosjektet skal gjennomføres i 2024, og resultatet skal presenteres i en rapport som legges frem mot slutten av året. 

‒ Vi håper å bidra til å rydde opp på et uoversiktlig felt ved å bringe fakta på bordet og ved å se på helheten. Vi skal nøste opp i barrierer for produksjon og bruk, og vi skal se sjøfart og luftfart i sammenheng.

Kontaktperson i ZERO:
Martine Mørk, prosjektleder og rådgiver industri