fbpx
11. desember 2022

Oversikt over lokale støtteordninger til ladeinfrastruktur og utslippsfri nyttetransport

Foto: Harald Maaland/ZERO

I tillegg til Enova sine støtteordninger som gjelder nasjonalt, finnes det en rekke kommunale og fylkeskommunale støtteordninger til ladeinfrastruktur og utslippsfri nyttetransport. For næringslivet er det krevende å lete seg frem til hvilke ordninger som finnes, særlig hvis man opererer nasjonalt eller på tvers av kommunegrenser.

ZERO har derfor gått gjennom støtteordningene til alle fylkeskommunene og de største kommunene, og laget en oversikt over kommunale støtteordninger til ladeinfrastruktur. Vi har også sett på andre støtteordninger for å gå fra fossil til fornybar nyttetransport. Det er et vidt spenn, alt fra støtte til elektrisk lastesykkel i Stavanger, varebilladere i Bergen til hurtigladere for buss og lastebil i Oslo. 

Listen er en oversikt over ordninger høsten 2022, endringer kan komme, og det er mulig det finnes ordninger i mindre kommuner som ikke er beskrevet her. Vi i ZERO tar gjerne imot tilbakemeldinger slik at vi kan holde listen oppdatert.

Kontaktperson ZERO: 
Harald Maaland, rådgiver transport
Telefon: 957 58 259 
E-post: harald.maaland@zero.no

Trondheim
Oslo
Stavanger
Bergen
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Støtte til etablering av ladeinfrastruktur i borettslag
Generelt tilskudd fra Innlandet

Det er ikke spesifikt rettet mot nyttetransport, men det bør kunne argumenteres for at utslippsfri nyttetransport, og støtte til å skifte til dette, vil falle innenfor det som støttes her: