fbpx
1. februar 2023
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Energikommisjonen gir livbøye til klimamålene

Energikommisjonens rapport viser at vi gjennom kjente grep raskt kan dempe energikrisen og nå klimamålene. ‒  Nå trengs ingen videre handlingsplan, det er bare å sette i gang, sier ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

‒ Klimamålene står og faller på nok kraft. Nå haster det å gjøre jobben, understreker hun.

Energikommisjonen la onsdag frem sin rapport “Mer av alt ‒ raskere”.

‒ Energikommisjonen viser hvordan det er mulig å løse energikrisen med det systemet vi har i dag. Nå må vi ikke kaste bort mer tid på å diskutere fundamentalt nye kraftsystemer, men brette opp ermene og gjøre jobben med å bygge ut mer kraft og få en storstilt satsing på energieffektivisering, sier Aasland.  

Sol og energieffektivisering raskt

Energikommisjonen har mange gode forslag til hvordan regjeringen kan få fart på energipolitikken. Den slår også fast at vi verken kan droppe klimamålene eller grønne jobber. Så lenge vi raskt utløser potensialet for solproduksjon og energieffektivisering som kommisjonen peker på, kan vi begrense perioden vi må leve med knapphet.

‒ Energikommisjonen etterlyser for eksempel endringer i regelverket for deling av sol på tak og at utbygging av sol på tak unntas søknadsplikten i plan- og bygningsloven. Dette er tiltak regjeringen må iverksette straks, og som ikke koster en krone over statsbudsjettet. Når det er strømkrise, hvorfor har ikke dette skjedd tidligere, spør Aasland.

Trengs drastisk taktskifte

Kommisjonen tallfester både sparingspotensial (20 TWh) og produksjonspotensial (40 TWh) innen 2030. Det er bra og nyttig at det for første gang foreslås konkrete måltall for de forskjellige teknologiene. Men det trengs et drastisk taktskifte i energipolitikken for å nå disse målene

‒ Stortinget har flere ganger, første gang i 2016, vedtatt et mål om 10 TWh energieffektivisering i bygg. Målet er i svært liten grad fulgt opp med tiltak. Når kommisjonen mener potensialet er det dobbelte i 2030,  er det en klar marsjordre til regjeringen om at det trengs drastiske tiltak og virkemidler for boliger og næringsbygg,  sier Aasland. 

‒ Mange av kommisjonens forslag vil frigjøre kraft til det grønne skiftet og samtidig bidra til lavere effektuttak vinterstid. De understreker også at vi trenger et mer sektorkoblet energisystem. Dette vil gi plass til mer grønn industri i nettet fremover. Disse tiltakene trenger ingen videre handlingsplan, det er bare å sette i gang, oppfordrer ZERO-lederen.  

Kontaktpersoner hos Miljøstiftelsen ZERO:
Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder (mobil: 936 83 411)

Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef (mobil: 971 72 650)