fbpx
5. mai 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Seminar: Utslippsfri maritim sektor

_DSC3284CNGE

Teknologiskiftet til batteriferger i Norge er i full gang. Fergebransjen leder an i utviklingen for nullutslippsløsninger, og Norge leder an i verden. Derfor inviterte ZERO torsdag 4. mai til seminar for å dele erfaringer og hente inspirasjon til veien videre for utslippsfrie løsninger i hele den maritime sektoren. Under finner du alle presentasjonene fra dagens seminar. Hele arrangementet ble også streamet live, videoopptakene finnes nederst på denne siden.

Fullt teknologiskift til nullutslippsløsninger i fergebransjen

 • Marius Gjerset i Zero innledet med å snakke om hvordan fergebransjen har vist vei for klimaløsninger i maritim sektor.
 • Edvard Sandvik i Statens Vegvesen presenterte deres rolle i utviklingen og den stille revolusjonen som nå skjer i norske fjorder.
 • Nordled vant anbudet på rutetrafikken over Sognefjorden med Ampere, verdens første nullutslipps bil- og passasjerferge. Det ble en viktig start for utslippsfrie løsninger og innovasjon, fortalte Sigvald Breivik i NorledNorled
 • Verdens reneste fergesektor med storeslem for batteriferger i Hordaland ble presentert av Marthe Hammer, Nestleder i Miljø – og samferdselsutvalget Hordaland FylkeskommuneVerdas reinaste ferjesektor i Hordaland
 • Deon Mortensen, Maritim Teknisk Direktør, Fjord1 AS viste hvordan de jobber med utrulling av batteriferger med nye løsninger. Utrulling av batteriferger med nye løsninger
 • Fergerevolusjonen er også på vei til Trondheimsfjorden i form en ladbar hybrid-løsning på ruten mellom Flakk og Rørvik, fortalte Joachim Ofstad Ness, teknisk sjef i FosenNamsos SjøPå vei mot utslippsfri Trondheimsfjord
 • Det er ikke bare i Norge det skjer mye på utslippsfrie ferger. John Olav Lindtjørn i ABB viste frem prosjektet med å bygge om Øresundfergene til batteridrift med 10 MW lading. Zero Emissions Operation ABB

Veien videre til helt utslippsfri og fornybar fergesektor

 • Teknologiutviklingen gir både bedre og billigere løsninger. Odd Moen, salgsdirektør Maritim i Siemens viste også frem neste batteriferge som snart er i drift i Finland med norske løsninger ombord. Fremtidens teknologi for fergedrift
 • Egil Mollestad, CTO i ZEM snakket om den raske utviklingen i batteriteknologien. Økt kapasitet og reduserte priser åpner for nye bruksområder. Zem – Batterisystemer åpner for nye bruksområder
 • Batteriløsninger for nullutslipp maritim sektor internasjonalt ble presentert av Willie Wågen, European managing director i Corvus Energy. Corvus Energy
 • Hurtigbåter trenger lav vekt og høy effekt. Brent Perry, CEO i PBES presenterte batteriløsninger for hurtigbåtene. The battery solution for fast ferries
 • Elektrifisering av fergene krever god strømforsyning. Ulf Møller, Energi Norge snakket om hvordan vi kan få til gode løsninger og prosesser for strøm til ferger og skip. Strømforsyning til elektrifisering
 • Nordland er Norges største ferge- og båtfylke. Fredrik Moe, overingeniør hos fergeforvaltingen i Statens vegvesen Nordland forklarte hvordan disse kan bli grønnere. Hvordan få Norges største ferje- og båtfylke grønnere?
 • Anita Eide, prosjektleder for ferger i Ruter presenterte mulighetene for nullutslipp- og lavutslippsdrift av fergene i Oslo og Akershus. Null- og lavutslipp på Ruters båtlinjer

Hydrogen for nullutslipp ferger og hurtigbåter også på lange samband

Nullutslipp hurtigbåt 

På vei mot fornybar og utslippsfri skipsfart 

 • Color Hybrid – verdens største ladbar hybrid passasjerskip. Helge Otto Mathisen, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Color Line Miljøstrategi som driver
 • Kystverkets neste ladbare hybridskip. Einar Bjørshol, seniorrådgiver, Kystverket Kystverkets arbeid med null- og lavutslippslønsinger
 • Nullutslipp piloter i Grønt Kystfartsprogram. Narve Mjøs, Programdirektør Grønt Kystfartprogram, DNVGL Grønt kystfartsprogram
 • Norge som tidligmarked avgjørende for norske industrimuligheter på nullutslipp skipsfart. Lars Gørvell-Dahl, Bransjesjef Maritimt, Norsk Industri Norge som tidligmarked
 • Oslo skal bli verdens første nullutslipp havn! Geir Lippestad, Byråd Næring og eierskap, Oslo kommune

Virkemidler for utslippsfri maritim sektor             

 • Støtte for varig markedsendring til utslippsfri maritim bransje. Petter Hersleth, Markedssjef Transport, Enova. Hvordan kan Enova bidra til nullutslipp i maritim sektor
 • Nullutslippsløsningenes rolle i mulig ny NOx-avtale etter 2017. Tommy Johnsen, Daglig leder, NOx-fondet. Nullutslippsteknologienes rolle etter 2017
 • Status for prosess med mulig nytt CO2-fond. Christoffer Sahl, Seniorrådgiver, NHO CO2-fond for næringslivets transporter
 • Seminaret ble avsluttet med en politisk debatt om virkemidler for å få til fullt teknologiskifte i hele maritim bransje med Lars Andreas Lunde, Statsekretær Klima- og Miljødepartementet (H), Ola Elvestuen, Leder av Energi- og miljøkomiteen (V) og Marthe Hammer, Nestleder i Miljø-og samferdselsutv. Hordaland Fylkeskommune. (SV)

Innenlands skipsfart i Norge står for 9 % av CO2-utslippene. ZERO arbeider sammen med aktører i bransjen for å skape rammevilkår for klimavennlig skipsfart, teknologiske spydspissprosjekter, og havner uten utslipp. Les mer om ZEROs maritime prosjekter her.