fbpx
1. februar 2022

Signering av verdens første hydrogenfergesamband

En liten revolusjon er på gang over Vestfjorden. Fergesambandet mellom Bodø og ytre Lofoten blir verdens første hydrogendrevne fergesamband. Nå er kontrakten signert. 

Foto: Kent Even Grundstad

25. januar ble den nye kontrakten mellom Statens Vegvesen og Torghatten Nord signert i Bodø. Kontrakten er på totalt nærmere 5 milliarder kroner for drift av fergesambandet i 15 år. 

ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland var til stede i Bodø i forbindelse med signeringen.

– Alle utslipp skal til null. Derfor er det svært viktig å få hydrogen opp som fungerende løsning i hele maritim sektor, særlig for langdistanseskip der batterier kommer til kort. Fergedriften har mye å si for klimagassutslippene. Men så har også disse anbudene mye å si for hele sjøfarten, sier hun.

ZERO har vært en aktiv pådriver over mange år for å få hydrogen opp og stå som en nullutslippsløsning i maritim sektor, og for krav om nullutslippsløsninger i offentlige anbud av denne typen.   

– Norge kan og bør lede vei i det grønne skiftet. Denne store kontrakten er startskuddet på en grønn omstilling og viktig teknologiutvikling i maritim sektor, men den er også svært viktig for å få opp etterspørsel etter hydrogen som energibærer, med mulige ringvirkninger også for industrien i Norge, sier Aasland.