fbpx
22. august 2022

Sindre Østby Stub er ny fagansvarlig for energi

– Tilgang på mer fornybar energi er helt avgjørende for det grønne skiftet og for å kutte klimagassutslippene i Norge og resten av verden. Dette er en spennende tid å begynne å jobbe på feltet.

– Sindre har bred forståelse for både klimafeltet generelt og energisektoren spesielt, og vi er veldig glade for at han nå skal lede arbeidet vårt innen energi. Med Sindre i front vil ZERO være en fortsatt konstruktiv og aktiv pådriver for utviklingen innen fornybar energi og det grønne skiftet, sier Sigrun Aasland.

Sindre Østby Stub begynte i ZERO i 2017 og har jobbet med energieffektivisering i bygg, hydrogen, industri og CO2-fangst.

– Vi bruker mer fossil energi enn fornybar i Norge, så selv med mye ren vannkraft og vindkraft har vi fortsatt en lang vei å gå for å få nok fornybar energi til et utslippsfritt Norge. Det opplever vi jo nå, sier Sindre. – Det eneste som løser dagens situasjon på lengre sikt er økt tilbud av fornybar energi, og energieffektivisering og sol vil være løsningene vi kan få opp raskest. På litt lenger sikt vil mer landbasert vind og havvind være viktig for Norge. Her har Norge kjempemuligheter.

Med sin bakgrunn som materialkjemiker og rådgiver innen bygg og materialer i ZERO har Sindre en grundig forståelse for energifeltet og hvordan vi bygger energi. 

– Noe av det viktigste å jobbe for nå er at havvind blir et nytt industrieventyr i Norge. Store deler av krafta vi kan få fra havvind vil gå til fornybar fremdrift både offshore og til industri på land, og er en forutsetning hvis vi skal nå klimamålene, avslutter han.