fbpx
6. mai 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Siste nytt om fornybare og utslippsfrie busser

Foto: Ruter

Nullutslipp busskonferanse med befaring, Oslo 28. – 29. august

I 2017 arrangerte vi studietur til Eindhoven for å lære om utrulling av elbusser. Nå som elbussutrullingen har startet for fullt i Norge trenger vi ikke lenger å reise til utlandet for å høste erfaringer fra en større flåte med utslippsfrie busser. Innen august blir det over 120 utslippsfrie busser i drift i Oslo-regionen. Vi tar nå initiativ til å samle kollektivbransjen til konferanse med befaring for å lære av erfaringer med gjennomføring av anbud, oppstart og drift i hele landet. Fokuset vil være kunnskap som trengs til gjennomføringen av skiftet til utslippsfri og fornybar kollektivtrafikk over hele landet. Konferansen arrangeres i samarbeid med Ruter, Kollektivtrafikkforeningen og Nordisk Energiforskning, 28. – 29. august i mobilitetsuka i Oslo. Mer informasjon her.

70 nye elbusser i drift i Oslo i løp av mai

Mot slutten av mai settes de 70 nye elbussene i Oslo i drift. Unibuss, Nobina og Norgesbuss setter i drift elektriske busser fra VDL, BYD, Solaris og Mercedes-Benz. De første elbussene var på plass i Oslo i februar og har vært igjennom omfattende testing, blant annet av nytt IT-utstyr som Ruter skal implementere for alle busser. Les mer her

Første elektriske regionsbusser av klasse II til Asker i 2020

Ruter har nå tildelt kontrakt til Vy Buss og Unibuss for busstrafikken i Oslo Vest, nye Asker og Bærum. Bussanbudet var et av de største bussanbudene i Norge, med totalt 264 busser og oppstart 28.juni 2020. Alle bussene vil være med fossilfritt drivstoff, med 43 elektriske busser fra oppstart, inkludert de første 18 elektriske regionsbussene i klasse II.  Dette er en svært viktig milepæl som åpner opp mulighetene for utslippsfri busser på langt flere bussruter i Norge. Antallet utvides til 169 elbusser i 2025, da hele Bærum skifter til elbuss. Les mer her

Biogass på 70% av bussene til Vestfold Nord

Nettbuss vant Kollektivtrafikk Vestfold Nord, i hovedsak innenfor kommunene Sande og Holmestrand, samt enkelte ruter i kommunene Re, Drammen, Svelvik og Horten. Det var krav til 70% biogass i anbudet, og bærekraftig biodrivstoff eller el på resten, med oppstart fra 1.1.2020.

Norge får den lengste selvkjørende busslinjen i verden

Kongsberg får hva man hevder er både den lengste og mest avanserte busslinjen i verden som trafikkeres med selvkjørende busser. Dermed innledes den tredje fasen med selvkjørende busser i Kongsberg. Hittil har den autonome busslinjen bare gått mellom byens sentrum og rådhuset, men nå skal den forlenges til Teknologiparken. Reisetiden mellom stasjonene er 22 minutter. Les mer her.

Skuffende nei til elbuss i Rogaland

Fylkestinget i Rogaland vedtok nylig å ikke følge anbefalingene fra Kolumbus om valg av elbuss på Ryfylke Sør-anbudet. Elbussopsjon på hele anbudet for 36 elbusser ville ha gitt det første anbudet med helt utslippsfri busser og med elektriske regionsbusser. ZERO er veldig skuffet over at fylket heller valgte fossil diesel, i strid med både Stortingsvedtak og miljøkrav i lov om offentlig anskaffelser. Saken viser med tydelighet behovet for styrkede virkemidler fra Regjeringen for gjennomføring av Stortingsvedtakene om nullutslipp og fossilfri buss, med krav og finansiering som Samferdselsminister Jon Georg Dale må levere på i den  kommende handlingsplanen for fossilfri kollektivtrafikk.

Venter på Regjeringens handlingsplan for fossilfri kollektivtrafikk

Regjeringen skal legge fram en handlingsplan for fossilfri kollektivtrafikk 2025. Planen skulle ha kommet før påske, men er utsatt noe. ZERO har klare forventninger til Samferdselsminister Jon Georg Dale og Regjeringen om nødvendig forbedring av virkemidlene, med krav og finansiering for å gjennomføre Stortingsvedtakene om “kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff”.  Og “krav om eller iverksette tiltak som gjør at alle nye offentlige kjøretøy…. benytter lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier dette”.

 

Pågående anbud med fornybare og utslippsfrie busser

Pågående anbud

  • Ålesund, Giske og Sula: FRAM/Møre og Romsdal fylkeskommune har anbud ute på rutepakke 1. Minimumskrav stilt til 10 elbusser – på ca 1/4 av rutekilometerne i anbudspakken. Anbudsfrist 13. juni 2019. Mer informasjon

Kommende anbud

  • Bodø: Nordland fylkeskommune har ute Bussanbud Salten med oppstart 1. januar 2020. For bybusslinjene i Bodø skal det som en del av konkurransen tilbys elbusser. Anbudsfrist var 28.feb, men anbudet ble kansellert.
  • Oslo sentrum/Syd: Busstjenester Oslo 2021/2022. Anbud høst 2019. Kanskje krav til nullutslipp for hele anbudet.

Anbudsevaluering/forhandlinger – venter på kontraktstildeling

  • Bergen sentrum: Anbudet for bussdriften i Bergen sentrum hadde anbudsfrist 30. januar. Det var vedtatt krav til utslippsfrie busser for 10 av linjene. Kontraktstildeling er ventet i juni.
  • Nord Rogaland/Haugalandet: Kolumbus har utlyst anbudet med kvalifiseringsfrist 12. mars. I anbudet ber Kolumbus om opsjon på batterielektriske busser på deler av anbudet, samt biodrivstoff på resten. Det vil bli tatt en politisk avgjørelse på valg av opsjon(ene) i juni. Oppstart 1. juli 2020.
  • Kollektivtjenester i Hamarregionen 2020: Anbud for hele Hamarregionen med 100-120 busser med oppstart 1. juli 2020. 50 prosent av produksjonen som gjennomføres med klasse I bybuss skal være utslippsfri eller med biogass fra 1.7.2022. Fra 1.7.2025 skal 100 prosent av klasse I bybuss være utslippsfri eller biogass,  samt 30 prosent miljøvekting. Anbudsfristen var 22. februar. Kontraktstildeling ventet rundt mai/juni.

 

Nordiske/Internasjonale nyheter:

Danmark har fått sin første elbussby

Nå er samtlige bybusser i Roskilde i Danmark elektriske. 20 batteribussar från den kinesiska busstillverkaren Yutong. Bussarna i Roskilde är normallånga stadsbussar, det vill säga tolv meter långa och laddas i depå. Varje buss har tolv batteripaket som tillsammans levererar 374 kWh. Det uppges räcka till 250 – 300 kilometer körning, men siffran får nog tas med en nypa salt och torde avse ideala förhållanden. Att räckvidden är kortare än uppgivet framgår också av att de på en av linjerna i Roskilde måste gå in i depå för tilläggsladdning under trafikdagen. Av de 20 bussarna ska 17 gå i daglig trafik, vilket betyder att vagnreserven är ovanligt stor. Les mer her

Helelektrisk bussdrift i Trelleborg fra desember

Trelleborg är bland de första skånska kommunerna som nu får en helelektrifierad stadsbusstrafik. Avtalet innebär att stadstrafiken från december uteslutande kommer att köras med elbussar – tio Mercedes-Benz eCitaro. Les mer her

Fler elbussar i Köpenhamn

E.ON och bussbolaget Arriva har slutit ett avtal om att ersätta 21 dieselbussar med eldrivna fordon. Busslinjen 2A tillhör Köpenhamns mest trafikerade, med drygt 6 miljoner passagerare årligen. I december är det nämligen slut med dieselavgaser på ytterligare en busslinje i den danska huvudstaden. Les mer her

Europas største order med 800 elbusser til Paris innen 2024

Lokaltrafiken i Paris, RATP har inngått avtale om levering av 800 elbusser i trafikk innen 2024, delt på 3 bussleverandører (franske): Heuliez, Bolloré og Alstom. Første leveranse er 150 elbusser mot slutten av 2020 (50 fra hver leverandør).

A first batch of charging infrastructures in Paris will be provided by the Polish consortium Ekoenergetyka-Polska and El-Cab. Paris set the goal of a clean bus fleet by 2025: to that date, 2/3 of the buses are expected to be electrically powered, 1/3 biogas powered. Today, RATP has close to 4 700 buses, including 83 electric buses.  So far, the Brittany-based company Bolloréhas provided the largest part of RATP’s currently operating electric buses.  A new large electric bus procurement procedure will soon been launched.   Les mer her

Groningen & Drenthe Order 159 Electric Buses

Qbuzz, the public transport operator in the Dutch provinces of Groningen and Drente, have ordered 159 electric buses to be in service from mid-December. By the end of the year, about half of Qbuzz’s fleet will be made up of electric buses. 60 ebuses comes from Ebusco, 45 from VDL and 55 from Heuliez. The vehicles ordered from Ebusco have a range of up to 400 km for local transport. Les mer her

Germany releases extra €180M to fund electric buses

The German Ministry for the Environment (BMU) is providing an additional 180 million euros for the purchase of electric buses to select cities exceeding the NOx levels set within the EU. Overall funds for electric buses at 300 million euros for the years up to 2022. Les mer her

Berlin’s largest bus fleet gets first of 225 fully-electric buses

The delivery of the first of 15 all-electric eCitaro buses from Mercedes-Benz for Berlin’s largest bus fleet, BVG. With a goal to transition to the fleet to 100% electric by 2030, 225 electric buses have been planned so far, 15 of which will be articulated. Berlin has earmarked 106 million euros ($A168 million) for BVG’s transition to zero emissions buses. Les mer her

30 electric buses to Brussels Airport

The first 12-metre buses have already been put into service. The delivery also included 30 charging points with which the electric buses can be charged overnight in the terminal. The task of the e-fleet will be to transport airport passengers from the terminals to the aircraft or vice versa. Flygplatsen räknar med att bytet från dieselbussar till elbussar innebär att man minskar de årliga utsläppen av koldioxid med 600 ton. Les mer her

Europas største depo for elbusser innviet i Hamburg

Det är lokaltrafiken i Hamburg, Hamburger Hochbahn, som har invigt sin stora, nya bussdepå i Alsterhof i Hamburg som rymmer 240 elbussar som också laddas och servas i depån. Hamburger Hochbahn storsatsar på elektrifiering av stadsbussarna och kommer från nästa år enbart att köpa emissionsfria bussar. Hochbahn har idag cirka 1 000 bussar i trafik. och har nu beställt sina 30 första serietillverkade batteribussar i en order som busstillverkarna Solaris och Mercedes-Benz delar på. Samtidigt pågår en upphandling av ett stort antal elbussar. Tilldelningsbeslut kommer nästa år.  Redan om tre år kommer hälften av alla bussar från depån i Alsterdorf att vara utsläppsfria, Les mer her

56 elbusser til Frankfurt

Mercedes-Benz har fått sin första stororder på sin batteridrivna stadsbuss eCitaro. Det är lokaltrafiken i den tyska staden Wiesbaden, nära Frankfurt am Main, som på onsdagen beställde 56 . De första bussarna ska levereras senare i år, återstoden under 2020. De första femton bussarna till Wiesbaden kommer att vara utrustade med tolv paket med litiumjonbatterier med en sammanlagd kapacitet på 292 kWh. De resterande 41 bussarna ska ha nyutvecklade solid state-batterier. På de aktuella bussarna räcker sju batteripaket för en kapacitet på 441 kWh. Det innebär enligt Mercedes-Benz att bussen även i vinterkyla och med enbart elvärme utan tillsatsvärme får en räckvidd på över 200 kilometer enligt testmetoden SORT 2. Det är en mätmetod som ska spegla fordonets energiförbrukning under verkliga trafikförhållanden, i det här fallet i trafik i medelstora städer och förortstrafik. ESWE Verkehr har idag en flotta på 271 bussar som trafikerar 41 linjer och närmare 60 miljoner passagerare per år. Les mer her

15 Irizar ie tram e-bus model to Switzerland

Irizar has signed a contract for 15 zero emissions electric buses and charging infrastructure for Schaffhausen in Switzerland. This is a lighthouse project with the aim of electrifying public transport in the city of Schaffhausen. There will be the possibility for a second phase in 2022-2027 when the amount could rise to 47 vehicles, 20 quick charging stations and 51 in-depot charging stations. Les mer her

London’s first hop-on hop-off 100% electric double-decker bus

London the first electric tourist double-decker has a range of 150km and will on an average day will make 125 stops on a single charge. It will be charged overnight and can run for up to 11.5 hours.  With six months to go until the introduction of the Ultra Low Emission Zone in central London, electric vehicles are growing in popularity. RATP has worked with four industrial groups in Europe – UNVI, Ziehl Abegg, BMZ and SAF – to design this first double-decker, open-top electric vehicle which was also launched in Paris in 2018. The Extrapolitan alliance is planning to roll out the 100% electric double decker bus on several of its networks, starting with The Original Tour in London, present in 19 cities around the world: Paris, London, Hong Kong, Berlin, Copenhagen, Stockholm, Helsinki, Nice, Marseille, Athens, Bath, Windsor, Cardiff, Riga, Tallinn, Budapest and Split, Rome and Monaco.  Les mer her

Vietnam getting 3,000 electric buses

A new nonprofit bus service coming to Vietnam next year will introduce at least 3,000 new electric buses to Vietnamese roads.. VinBus will only operate electric buses. Les mer her

Beijing takes delivery of 2,790 electric buses and states that at the end of 2019 its bus fleet will be 94% new energy buses

On the 25th of March, Foton Motor and Beijing Bus Group held a delivery ceremony for 2,790 electric buses. It was reported that by the end of 2019, the Beijing Bus Group fleet will be 93.7% new energy buses. Les mer her

All buses in all major Chinese cities to be new energy vehicles in 2020

The Chinese Ministry of Communications issued a notice that by the end of 2020, all buses in key regional municipalities, provincial capitals, and planned cities must be new energy vehicles. This will require all remaining non-electric buses to be replaced. Although, this official notice is not an easy task, as not all cities have had the same electrification path as Beijing, Shanghai, and Shenzhen. Les mer her

China’s Electric Buses Save More Diesel Than All Electric Cars CombinedBy the end of this year, a cumulative 270,000 barrels a day of diesel demand will have been displaced by electric buses, most of it in China. Les mer her

14 electric buses in Alexandria, Egypt

The Public Transport Authority of Alexandria is preparing to receive 14 electric buses in mid-May. Alexandria’s Public Transport Authority received the first electric bus in October 2018, which was tested for a period of up to three months. The transport authority announced in 2017 a public tender for the supply of 15 electric buses. Les mer her

64 Electric Buses For Medellín, Colombia

64 electric buses, to be operating in August, making this the largest electric bus fleet in Colombia. The city made the decision to move forward with the large purchase of 64 buses in 2017. BYD won a contract to supply. Les mer her

New York aims for 100 % electric airport shuttle bus fleet by the end of 2020

The Port Authority of New York and Jersey has announced that 50 per cent of its shuttle bus fleet at the three major regional airports will be all-electric by summer 2019. And aim for 100% by end of 2020 Les mer her

Colorado getting 24 new electric buses through Volkswagen settlement

Colorado is using some of its allocated money from Volkswagen’s Dieselgate emissions settlement to remove 28 diesel-powered buses from state roads and replace them with 24 new electric buses. Les mer her

First ebuses to Ecuador

Ecuador sin første komplette elbussflåte er nå på plass i byen Guayaquil, landets største by. Det er Build Your Dreams BYD som fikk ordren på 20 batterielektriske busser. Les mer her

Rebuilds diesel buses to electric

Complete Coach Works (CCW), headquartered in Riverside, California took a different path of electrifying buses – instead of offering new electric buses, they are rebuilding existing diesel buses to electric drive. Operators can literally convert their existing fleet or purchase newly refurbished buses from CCW’s inventory and reportedly save money compared to brand new vehicles. The latest offer from CCW is optional 466 kWh battery packs for long-range, which maybe will tempt even more agencies to switch to electric. Les mer her

$200M battery leasing program to accelerate electric bus adoption

US electric bus manufacturer Proterra is scaling up its battery leasing program, removing one of the largest barriers to widespread e-bus adoption as it looks to put its buses on even footing with diesel counterparts when it comes to upfront costs. Proterra announced it is partnering with Japanese company Mitsui & Co. to create a $200 million credit facility in support of the company’s battery lease program. The investment will help to make Proterra’s electric buses more affordable for more transit customers, and should help fleets go electric on a larger scale. Proterra’s program allows transit customers to purchase the electric bus separately from its battery, which the company says makes its electric bus “roughly the same price as a diesel bus.”Customers pay to lease the battery separately, and Proterra points out that operating funds which would have gone toward fuel in diesel buses can now be earmarked for the battery lease payment. The battery lease program lasts 12 years, which Proterra owns and guarantees the performance of “through the life of the bus, decreasing operator risk.” The batteries also come with a performance warranty and a midlife replacement. Proterra and Mitsui also announced an effort to use batteries from the leasing program in “secondary applications after the end of their useful life in a vehicle.” Les mer her

Verdens lengst elbuss på 27 meter

Bussen uppges ha en kapacitet på 250 passagerare och är enligt BYD världens längsta fullelektriska buss for BRT. Toppfarten anges till 70 km/t. Les mer her

MAN presenterte sin første elbuss Lion’s City E

Endelig (!) har også MAN nå lanser elbuss, slik at nå alle de store bussprodusentene i Europa har elbuss. Bussen ble lansert på Bus2Bus messen i Berlin i mars. Serieproduktion av denne starter i andre halvdel av 2020. Med 480 KWh batteri for 12m. og 640 kWh for 18m. for min. 200 km rekkevidde. Les mer her

Første ordre på elbuss med sporvogn design

Spårvagns- och tågtillverkaren Alstom har fått den första ordern på företagets unika elbuss Aptis. Det är en fullelektrisk, tolv meter lång stadsbuss som nu har beställts i tolv exemplar av lokaltrafiken i den franska staden Strasbour.  Från Alstom betonar man att Aptis är en elbuss som inte är utvecklad ur normala bussar. Istället är den utvecklad från grunden med företagets mångåriga erfarenheter av spårvagnstillverkning. Bland egenskaperna finns fyrhjulsstyrning som ger en mycket liten vändradie. Interiören på Aptis är starkt inspirerad av moderna spårvagnar med ett helt plant. Den första prototypen presenterades i mars 2017. Sedan dess har fyra exemplar av bussen testats i reguljär trafik i en rad städer i Frankrike, Belgien, Tyskland, Nederländerna och Spanien. Les mer her

Världspremiär för självkörande elektrisk Volvobuss

Volvo Bussar och den tekniska högskolan NTU (Nanyang Technological University) i Singapore presenterade på tisdagen vad man hävdar är världens första fullstora, självkörande elbuss  trafik.   Inom kort ska den trafikera NTU:s universitetsområde, alltså dess campus, och senare även gator utanför detta. Projektet ingår i Singapores satsning på att ta fram nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Singapore har uttalat att självkörande bussar ska införas i flera områden i landet år 2022. Den självkörande elbussen är en enplans Volvo 7900 Electric. Les mer her

Nobina: – “elbussar kommer snabbt”

Nobinas vd Magnus Rosén räknar också med en snabb ökning av elektrifieringen av busstrafiken och troligen även elbussar i landsbygdstrafik inom en snar framtid. – Utvecklingen går snabbt och inom en snar framtid ser vi troligen även elbussar för trafik på landsbygden. Vid utgången av året hade vi 50 elbussar i drift, och vi räknar med att denna siffra tredubblats om ett år, för att sedan fortsätta öka i snabb takt. – Vår bussflotta drivs idag på 81 procent förnybara drivmedel och inom ett par år har vi fler elbussar än dieselbussar, skriver Magnus Rosén. Les mer her

 

Er du nysgjerrig på siste nytt innen utslippsfrie og fossilfrie busser og kollektivtrafikk? Her har ZERO samlet noen gode nyheter vi har sett på dette i det siste. Har du tips til andre gode nyheter innen dette emnet?  Send en e-post til: marius.gjerset@zero.no

 

SE TIDLIGERE NYHETER HER