fbpx
17. mars 2022

Stort engasjement om omstilingsavgift

Kan en omstillingsavgift være kompromisset det grønne skiftet trenger? Torsdag 17. mars arrangerte ZERO frokostseminar om hvordan en omstilingsavgift kan innrettes for å sette fart på omstillingen fra fossilt til fornybart.

Anne Marit Post-Melbye, ZEROs fagansvarlig på industri, innledet frokostmøtet på Youngs.

Gikk du glipp av seminaret? Se opptaket nederst i saken.

– Da vi først planla frokostseminaret, var situasjonen i Europa en annen. Russlands invasjon av Ukraina har gitt store konsekvenser, blant annet at et allerede utfordrende energimarked har blitt enda mer presset, innledet fagsjef Stig Schjølset frokostseminaret med.

Men til tross for en stor endring, er noe likevel det samme: vi har fortsatt en klimakrise som krever handling. EUs politikk for å gjøre seg mindre avhengig av fossil energi er minst like viktig som før.

– Vi må dekarbonisere energimarkedet. ZERO tror at en omstillingsavgift kan være måten å få fortgang på omstillingen i olje- og gassnæringen, sa Schjølset.

ZERO har foreslått at omstillingsavgiften settes inn i et fond som skal finansiere havvind og lagring av CO2. Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i ZERO, presenterte forslaget.

– Dette vil være et svært effektivt virkemiddel for en trygg klimaomstilling av norsk petroleumsproduksjon, og et nødvendig virkemiddel for å gjøre lagring av CO2 og havvind lønnsomt, sa hun i sin innledning.

Leder i Verdens naturfond (WWF), Karoline Andaur, presenterte WWFs forslag til omstillingsavgift, som skiller seg fra ZEROs på enkelte punkter: De foreslår en høyere avgift, 100kr per fat (ZERO foreslår 8 kr per fat olje), som vil gå hardere ut over lønnsomheten i petroleumsprosjekter, og vil bruke omstillingsfondet til en omstilling av hele økonomien.

Noen av innvendingene som tidligere har kommet i diskusjonen, handler om at en slik avgift vil bryte med handlingsregelen. Professor emeritus Diderik Lund fra Universitet i Oslo og medlem av Klimaomstillingsutvalget tok for seg denne innvendingen, og hans vurdering var at en omstillingsavgift ikke vil bryte med målsettingen til handlingsregelen.

Så hva mener bransjen selv? Marius Menth Andersen fra Norsk olje og gass vektla i sitt innlegg at også bransjen mener det er viktig å skape verdikjeder knyttet til karbonfangst og -lagring, havvind og hydrogen. En omstillingsavgift er imidlertid ikke veien å gå, ifølge ham, da den vil være for kostbar for bransjen som allerede betaler en høy pris gjennom CO2-avgiften. Norsk olje og gass foreslår heller et CO2-fond, med litt av det samme prinsippet: CO2-avgiften går inn i et fond som går til utvikling av nullutslippsløsninger.

For å diskutere omstillingsavgiften møtte representanter fra Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet de Grønne og Høyre.

Fra politikernes side dreide uenigheten seg i stor grad rundt det prinsipielle om hvor penger til store endringer skal komme fra. Skal de fordeles automatisk gjennom et fond, eller skal de være gjenstand for politisk diskusjon og prioriteringer? Det er et betimelig spørsmål det, men erfaringen forteller at prioritering på klimafeltet er vanskeligere enn det høres ut. ZERO, i likhet med WWF, SV og MdG, mener derfor at et omstillingsfond er en mer effektiv og realistisk måte å få fart på omstillingen av petroleumsnæringen.

Her finner du programmet for frokostmøtet.
Her kan du se bilder fra arrangementet.

Se opptak av frokostmøtet her: