fbpx
7. oktober 2022
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Stort potensial for CO2-fjerning i Norge

ZEROs fem prinsipper for klimaeffektiv CO2-fjerning

Det finnes en rekke ulike løsninger for å fjerne CO2 fra atmosfæren. Fra naturbaserte løsninger som utnytter naturens evne til å binde CO2 gjennom fotosyntesen, til teknologiske løsninger for å fjerne CO2 direkte fra lufta, til hybrider som kombinerer de to. ZERO har utviklet fem prinsipper for klimaeffektiv fjerning av CO2

1. CO2-fjerning skal ikke utsette utslippskutt. Å kutte utslipp er det viktigste tiltaket for å komme i mål. ZERO mener det bør etableres et separat mål for CO2-fjerning som setter et tak på hvor mye fjerning som kan bli brukt mot klimamål i 2030 og mål om netto nullutslipp.

2. Permanent lagring er et mål. Ved bruk av teknologiske løsninger lagres CO2 opptil millioner av år. ZERO anbefaler at permanent lagring er et av målene ved utforming av politikk for CO2-fjerning. 

3. Positive nytteverdier for naturbaserte løsninger er et mål. Ved vurdering av naturbaserte løsninger bør både CO2-lagring og positive nytteverdier på biodiversitet og klimatilpasning vektlegges. 

4. Det korte og det lange karbonkretsløpet bør holdes adskilt. Dette skillet bør være et grunnlag for utforming av politikk for CO2-fjerning. Dette skal bidra til å sikre 1) mest mulig utslippskutt og 2) mest mulig opptak av CO2 i natur. For å nå begge disse målene, bør det begrenses at disse løsningene avregnes mot hverandre.

5. CO2-fjerning skal dokumenteres og sertifiseres. Det er nødvendig å sikre sporbarhet og sertifisering i verdikjedene, også for å sikre bærekraft og verdikjeder med lav klima- og miljøpåvirkning. 

 

Det er store muligheter for å få til CO2-fjerning i Norge før 2030, men da må de politiske virkemidlene komme raskt, viser ny ZERO-rapport.

Illustrasjon: av Kikkut for ZERO

For å nå verdens klimamål, holder det ikke lenger å bare kutte utslipp. Vi må også fjerne store mengder CO2 fra atmosfæren. CO2-fjerning er sentralt i alle FN klimapanels scenarioer som når 1,5- og 2-gradersmålet, og vil være en helt nødvendig klimaløsning for å få oss til netto null utslipp.

I en fersk rapport viser ZERO mulighetene som ligger i CO2-fjerning for Norge, og hva som trengs for å realisere prosjekter for dette. 

–  Norge har i dag ingen mål eller virkemidler for å skalere opp CO₂-fjerning nasjonalt, i motsetning til våre naboland Finland og Sverige. Her henger Norge etter, sier fagansvarlig for industri i ZERO, Anne Marit Post-Melbye. 

Grønne næringsmuligheter

I rapporten “CO2-fjerning – løsningen som tar oss til null” har ZERO sett på hvilken rolle CO₂-fjerning bør spille i norsk klimapolitikk, og analysert virkemidler som trengs for å realisere prosjekter i Norge. 

– Det er store muligheter for å skalere opp løsninger i Norge. Norge har lang erfaring innen utvikling av karbonfangstteknologi og geologisk CO2-lagring, og CO2-fjerning kan skape nye forretningsmodeller i eksisterende biobasert industri, sier Post-Melbye. 

– Direkte luftfangst-aktører som ønsker å etablere seg i Norge, kan skape nye norske industrimuligheter. Med store land- og havområder har Norge også gode forutsetninger for å øke opptaket av CO2 i naturen og utvikle nye grønne næringer, påpeker hun. 

Anbefaler virkemidler og separate mål

Det frivillige markedet og EUs arbeid med blant annet sertifisering av CO2-fjerning er viktige drivere, men ikke nok for å sikre forutsigbarhet og oppskalering av løsninger. Da må det nasjonal politikk til. 

ZERO foreslår at det utredes hvordan virkemidlene omvendte auksjoner eller differansekontrakter for karbon kan implementeres for teknologisk CO2-fjerning. For naturbasert CO2-fjerning, foreslår ZERO at Bionova får ansvaret for finansiering, utover eksisterende reguleringer i LULUCF. Det viktigste tiltaket for å bevare opptaket av CO2 i natur, er likevel å hindre utslipp fra sektoren ved å stanse avskoging og nedbygging av myr. 

– Utslippskutt er fortsatt det viktigste klimatiltaket. Vi anbefaler derfor å innføre et separat mål for CO2-fjerning i 2030, på 1 million tonn CO2 i 2030, sier Post-Melbye. 

Det bør også innføres et eget naturmål på samme nivå som sikrer økt opptak av CO2 i naturen, sikrer vern av viktig natur og klimatilpasning. Det må utredes hvordan et slikt naturmål kan utformes. 

Les hele rapporten her.

Rapporten ble lansert på frokostseminar på Mesh Youngstorget 11. oktober. Les mer om det her: Fullt hus på ZERO-frokost om CO2-fjerning

Les også:  ZERO forklarer CO2-fjerning – nødløsningen klimaet trenger 

Kontaktpersoner i ZERO:
Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri (mobil: 959 05 732)

Martine Mørk, rådgiver industri (mobil: 473 97 963)