fbpx
29. juni 2023
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Systemsmart energibruk med nytt case

Nytt case-studie om verdien av termiske systemer og energieffektivisering for avlastning av kraftnettet.

På bakgrunn av den pågående energi- og effektkrisen og prosjektet systemsmart energibruk, har Norsk Fjernvarme, SINTEF og ZERO satt i gang et case-studie gjennom forskningssenteret for nullutslippsområder, Zero Emission Neighbourhoods (ZEN). Målet har vært å bruke eksisterende modeller for å kartlegge hvordan økt energieffektivisering i bygningene, og mer bruk av fjernvarme, kan redusere energi- og effektbruk for strøm. Dermed også behovet for ny strømproduksjon og utbygging av kraftnettet.

Bygningssektoren og varmesektoren er avgjørende for effektbehovet i et distribusjonsnett. Kuldetopper og ineffektiv bruk av elektrisitet til oppvarming, er drivende for investeringer i kraftnettet. Med en mer utbredt bruk av vannbårne varmesystemer og energieffektivsering kan gi store muligheter for å redusere effektbehovet i kraftnettet når belastningen er på det høyeste. Dermed unngår man også store kostnadsbelastninger for utvidelse av nettkapasiteten. Imidlertid er det for lite kunnskap om hvor mye disse tiltakene faktisk kan bidra med. Hva er nytteverdien for kraftnettet og samfunnet hvis bruken av fjernvarme hadde blitt maksimert, energieffektiviseringstiltak ble implementert og varmepumper installert?

– Bygningsmassen som allerede står der bruker 50 TWh strøm til varme årlig. Når vi sliter med tilgangen på ny kraftproduksjon og kapasiteten i kraftnettet er sprengt, vil hver eneste kilowatt oppvarmingseffekt som bruker vannbårne systemer bidra til å rydde plass til å elektrifisere alt det som skal elektrifiseres, sier Trygve Mellvang Tomren-Berg, daglig leder i Norsk Fjernvarme

I prosjektet Flexbuild – administrert av SINTEF Community – har det blitt estimert at fjernvarme kan bidra med en økt årsproduksjon på 5 TWh. Det vil si en dobling av nåværende produksjon. Hvordan vil i så fall en slik økning påvirke de forutsatte behovene for framtidig økning i nettkapasiteten? Og med en politisk ambisjon om å spare 10 TWh i eksisterende bygg, hvordan kan det redusere effektbehovet? Målet med dette ZEN-caset var å finne svar på disse spørsmålene ved å bruke resultatgrunnlaget fra Flexbuild-prosjektet (og verktøyene PROFet og RE-BUILDS), kombinert med Integrate verktøyet fra SINTEF Energi for modellering av energisystemet.»

– Ved å satse på energieffektivisering i bygg og økt bruk av fjern- og nærvarme i tettbygde strøk, kan noe av framtidig utbygging av nett og ny kraftproduksjon potensielt unngås, sier Hanne Kauko seniorforsker i SINTEF.

Se også innlegg fra SINTEF i Teknisk Ukeblad om rapporten: Fjernvarme, varmepumper og energieffektivisering kan bidra til å løse Norges effektutfordringer.

Last ned rapporten her.