fbpx

Systemsmart energibruk

Gjennom et nytt prosjekt ønsker vi å finne ut av hvordan energibruken kan organiseres for å sikre et stabilt og bærekraftig energisystem. Målet er å få med en bred energibransje, store energibrukere, teknologiselskaper med flere til å samarbeide om løsninger. Prosjektet er i oppstartsfasen, og vi ønsker flere bidragsytere. Prosjektet avsluttes etter planen sommeren 2022.

Interessert i å delta i prosjektet? Ta kontakt med vår fagansvarlige for energi, Sindre Østby Stub, eller rådgiver Tone Svendsen Endal, for mer informasjon.

Klikk her for å lese hele prosjektbeskrivelsen

Vi står foran et tiår hvor store klimautfordringer skal løses. Alt fra motorsager, via biler, busser og lastebiler, til cruisebåter skal over på strøm, og vi skal bygge ny industri basert på fornybar energi. Da trenger vi mer energi over tid, og mer effekt når for eksempel kjøretøy skal lades raskt.

Dette setter energisystemet vårt på prøve. Samtidig ønsker vi ikke å bygge mer kraftledninger og fornybar energi enn nødvendig, fordi det er dyrt, plasskrevende, tidkrevende, og ofte konfliktfylt. Derfor må vi bruke energiressursene våre smartere.

I dette prosjektet skal vi se på hvilke løsninger vi har, og hvordan de kan spille sammen for å løse utfordringene. Hvordan kan energistrømmer som fjernvarme, spillvarme, og sesonglagret varme/kulde bidra til å avlaste strømnettet? Hvordan kan vi styre forbruket til folk flest, næringsliv og industri, slik at vi frigjør kraft gjennom fleksibelt forbruk? Hvilke energieffektiviseringsløsninger trenger vi?

I styringsgruppen for prosjektet sitter Statnett, Enova, Norsk Fjernvarme og Elvia. Som bidragsytere har vi så langt fått med oss Glitre Energi, Akershus Energi, Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Viken Fylkeskommune og Statsbygg.

Les kronikk om prosjektet i TU.