fbpx
11. september 2019

Viktig avtale for CO2-fangst og -lagring

Equinor har på vegne av partnerne i Northern Lights-prosjektet inngått intensjonsavtaler med syv europeiske selskaper for å utvikle verdikjeder innen karbonfangst og -lagring.

Northern Lights er del av Statens demonstrasjonsprosjekt «Fullskala CO2-håndteringskjede i Norge». Northern Lights omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et geologisk reservoar i nordlige del av Nordsjøen. Der er det nok plass til å lagre CO2 utslipp fra europeisk industri så lenge det er behov for det.

Avtalen innebærer at flere europeiske land og industrivirksomheter uttrykker at de har til hensikt å ta i bruk det norske CO2-anlegget. Dette er viktig både for økonomien i prosjektet og for den totale klimanytten av investeringene.

Fullskala CO2 -håndteringskjede i Norge

Zerokonferansen tar vi for oss dette temaet i programpunktene «Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon» og «De neste karbonfangst og -lagringsprosjektene», som finner sted på dag én og dag to av konferansen, 6. & 7. november. Les mer her.

Intensjonsavtalene er inngått med internasjonale Air Liquide, irske Ervia, franske Arcelor Mittal, tyske HeidelbergCement AG, svenske Preem, finske Fortum Oyj og Stockholm Exergi. Dette er eksempler på svært ulike typer industri, med ulike erfaringer og utfordringer. Det vil være svært nyttig for det norske prosjektet, og vil bidra til å sikre nytten og klimaeffekten av det norske CO2-anlegget. Vi får også verdifull kunnskap om hvordan kutte CO2-utslipp fra ulike utslippskilder, som produksjon av nitrogen, hydrogen, stål og sement, fra raffineri og fra avfallshåndtering.

Norge først med fullstendig CO2-anlegg

Det norske fullskalaprosjektet blir den første fullstendige verdikjeden for å fange, transportere og lagre CO2 fra industriproduksjon. De planlagte norske prosjektene er unike i verdenssammenheng, og vil gi svært verdifull erfaring både teknisk, operasjonelt, kommersielt og regulatorisk. Dette vil bygge tillit til karbonfangst og -lagring og redusere risiko for kommende prosjekter.

Produkter med null utslipp!

En viktig suksessfaktor for utbyggingen av fullskala karbonfangst og -lagring, er i hvor stor grad det bidrar til å fremme og muliggjøre andre fangstprosjekter i Norge og Europa. For å bygge opp langsiktig lønnsomhet og maksimal klimanytte av CO-anlegget bør norske og europeiske myndigheter stille strengere utslippskrav til materialer og andre industriprodukter. I alle anskaffelser kan det for eksempels stilles krav om lave eller null utslipp fra produktet.

Ved at det tilknyttes flere fangstprosjekter til CO2- infrastrukturen vil enhetskostnadene per lagret tonn CO2 reduseres. En investeringsbeslutning for de to første anleggene vil bidra til å redusere risikoen og muliggjøre å starte detaljplanlegging for kommende anlegg, når de med sikkerhet vet de har en tilgjengelig lagringsløsning.

På Zerokonferansen står flere av disse selskapene på scenen og du får høre hvordan og hvorfor de tenker å knytte seg til den norske infrastrukturen for lagring av CO2. Kjøp billett til Zerokonferansen her.