fbpx
11. februar 2022

Viktige diskusjoner om fornybarinvesteringer i utviklingsland

Hva må til for å øke satsingen på fornybar energi i fremvoksende markeder og fattige land? Det var tema på frokostmøtet ZERO arrangerte sammen med Tekna Klima, NABA, Multiconsult og Solenergiklyngen 10. februar.

ZEROs daglig leder Sigrun Gjerløw Aasland styrte ordet under den første delen av seminaret. Foto: Tekna

ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland var ordstyrer for seminarets første del, hvor seniorrådgiver Morten Svelle fra ZERO også var en av innlederne. Han understreket Klimainvesteringsfondet må være en hovedsatsing for Norge fremover, og at det må skaleres opp fra nåværende nivå på 1 milliard. 

– Fondet bør økes til 5 milliarder per år over fem år til 25 milliarder kroner totalt, og det må bevilges utenom bistandsbudsjettet. Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) må investeringene i fornybar energi syvdobles til tusen milliarder dollar per år til 2030 for å nå de internasjonale klimamålene, understreket Svelle.

– Ved å bygge ut fornybar energi-produksjon tilsvarende 25 kullkraftverk, kan man unngå utslipp på om lag 50 millioner tonn CO2 per år, noe som tilsvarer Norges årlige innenlandske utslipp. Derfor er norsk satsing på dette det viktigste bidraget utenfor egne grenser for å begrense utslipp av klimagasser, sa han.

I samme del diskuterte Norad-direktør Bård Vegar Solhjell, Norfund-direktør Tellef Thorleifsson og avdelingsdirektør Ivar Rekved i Eksportfinansiering Norge (Eksfin) hvordan deres tre virksomheter kan bidra til at norsk teknologi, kapital og kompetanse bidrar mer til utbygging av fornybar energi i utviklingsland.

I en politisk rundebordssamtale diskutere Dag Inge Ulstein (Krf), Åsmund Aukrust (Ap), Birgit Oline Kjerstad og Nikolai Astrup (H) hvordan norsk nærings-, klima- og bistandspolitikk kan bidra til å økt norsk fornybarinnsats i utviklingsland. Samtalen ble ledet av Heikki Holmås i Multiconsult. 

Hele programmet finner du her.
Se hele arrangementet her.