fbpx
8. april 2024

ZERO-forslag kan utløse biogass-potensial

Biogass er klimaløsningen «alle» ønsker seg. Likevel uteblir den store satsingen. ZERO foreslår nå en rekke tiltak og virkemidler for å utløse potensialet i Norge.

Anne Marit Post-Melby la frem ZEROs forslag på årets Biogasskonferanse. (Foto: Mona Hauglid/Biogass Norge)

Det er stort potensial for økt bruk og økt produksjon i Norge, men likevel har vi sett svært begrenset produksjon og manglende vekst de siste årene. Nylig viste ferske tall at biogassproduksjonen står på stedet hvil.

‒ Biogass er løsningen både politikere, næringsliv, landbruket og miljøbevegelsen er for, men som likevel ikke tas i bruk i stor skala, sier Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i ZERO.

ZERO har nå gjort en ny sammenstilling av status på biogass, og har en rekke forslag til hvordan vi bedre kan utløse potensialet for biogass i Norge.  

‒ Stortinget har bedt regjeringen levere en plan for biogass i revidert statsbudsjett. Vi forventer at regjeringen kommer med et svar i revidert statsbudsjett i mai, og håper våre forslag kan være til hjelp i arbeidet, sier Post-Melbye.

Biogass i Norge

 • Tall fra 2023 viser at det var ingen ny produksjon av biogass, og en marginal nedgang i produksjonen (Kilde: Norwaste).
 • Vi er langt bak våre skandinaviske naboland, som har virkemidler for økt produksjon. Norske ressurser eksporteres til Danmark, med langt bedre rammebetingelser.
 • Det er potensial for å kutte 1 millioner tonn CO2 i landbruk, transport og industri i Norge til 2030 med økt bruk og produksjon av biogass.

Dette er ZEROs forslag: 

 1. Det må etableres et nasjonalt mål for produksjon av biogass i 2030 på 4 TWh
 2. 300 millioner kroner til biogassproduksjon gjennom Bionova (årlig, over fem år)
 3. Det må bygges et større og mer forutsigbart marked for biogassproduksjon gjennom nye virkemidler i industri, maritimt og bruk av gjødsel

Disse nye virkemidlene må innrettes både mot industri, maritimt, landbasert transport og landbruket:

 • Forbud mot fossil fyring i industrien fra 2030
 • Klima- og nullutslippskrav offshore fartøy og ferger
 • Forbud mot fossil gass i veksthusnæring
 • Rabatt i bomringen for biogass i hele landet
 • Innfør omvendte auksjoner for CO2-fjerning
 • Sikre forutsigbarhet for tilskudd til bruk av husdyrgjødsel til biogass i jordbruksavtalen (minimum over 10 år)
 • Innfør krav om miljødokumentasjon gjødsel
 • Utred og varsle innføring av en reduksjonsplikt for gjødsel
 • Krav til bruk av sekundær fosfor i gjødsel
 • Det haster å implementere EUs reviderte fornybardirektiv (REDII) fra 2018

Tallene for biogassproduksjon er fra Norwaste, hentet inn på oppdrag for Biogass Norge og Biogass Oslofjord.

Kontaktperson i ZERO:
Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri