fbpx
18. juni 2024

ZERO jobber for klimakrav til offshore-fartøy

Å stille klimakrav til offshorefartøy vil gi betydelige klimakutt i maritim sektor.

Elise Caspersen
(Foto: Knut Neerland/ZERO).

Offshore-fartøy som seiler for petroleumsnæringen er årsaken til en betydelig andel av de maritime klimagassutslippene. Utslippskutt her vil derfor få stor betydning for oppfyllelsen av Norges klimamål.

– Til tross for vilje i bransjen går omstillingen her for sakte. Regjeringen har lenge varslet at det kommer lav- og nullutslippskrav til offshorefartøy fra 2025, men regelverket lar vente på seg, sier Elise Caspersen, fagansvarlig for maritimt i ZERO

Derfor er det nå viktig for ZERO å gi konstruktive innspill til utforming av disse kravene. 

– Vi håper våre innspill vil bidra til at det kommer et forslag til forskrift innen kort tid. Krav til offshore vil være et kraftfullt klimatiltak, så nå må dette på plass, sier Caspersen. 

Kontaktperson hos ZERO:
Elise Caspersen, fagansvarlig maritim