fbpx
7. juli 2021
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: ZERO jubler for nytt klimainvesteringsfond

Regjeringen setter av 10 milliarder kroner over fem år til et nytt klimainvesteringsfond for fornybar energi i utviklingsland. – Dette er et stort gjennomslag for klimasaken, sier Dagfrid Forberg, konstituert leder i ZERO.

Regjeringen lanserte det nye investeringsfondet onsdag. Fondets mål er å bidra til reduserte klimagassutslipp i utviklingsland, særlig i land med store utslipp fra kullkraftverk.

– Klimainvesteringsfondet er et treffsikkert svar på Norges internasjonale klimaforpliktelser. ZERO har lenge jobbet for økte fornybarinvesteringer i utviklingsland, og er veldig glade for at regjeringen nå tar på seg den internasjonale ledertrøya i en sak som vil være avgjørende i kampen mot klimakrisen, sier Forberg.

– Viser avgjørende lederskap

Internasjonal klimafinansiering er en hovedsatsing for FN og klimatoppmøtet COP26 denne høsten. FN ber om at alt kull fases ut innen 2040. Rike land skal årlig bidra med minst 100 milliarder USD i klimafinansiering til utviklingsland.

– Ved å lansere klimainvesteringsfondet nå, viser regjeringen avgjørende lederskap på et tidspunkt hvor hele verden ber om konkret handling som gjør det mulig også for utviklingsland å unngå utslipp. ZERO håper flere land vil la seg inspirere av Norge og øke sine konkrete bidrag frem mot klimatoppmøtet i november, sier Forberg.

I tråd med ZERO-rapport

Regjeringen utredet i vinter mulighetene for et klimafond. Rapporten fra utredningen anbefalte et risikoavlastende, bilateralt tiltak rettet mot land med mye kullkraft som løsningen med størst klimaeffekt.

– Fondet som nå etableres, er i samsvar både med denne utredningen og anbefalingene i ZEROs rapport om mulighetene for en storstilt norsk fornybarsatsing, som vi overleverte til utviklingsminister Dag Inge Ulstein i mars, sier Forberg.

ZERO-rapporten «Ny norsk satsing for klima og fornybar energi i utviklingsland og fremvoksende økonomier» konkluderte med at et klimafond for fornybar energi i utviklingsland med risikoavlastende elementer vil kunne være Norges viktigste internasjonale klimabidrag i tillegg til nasjonale utslippskutt og satsinger.

Kan gi umiddelbare resultater

Regjeringen legger opp til at Norfund får et tilleggsmandat som innebærer å forvalte Klimainvesteringsfondet, og varsler at arbeidet med å sette opp denne strukturen med mandat, vedtekter og investeringsstrategi starter nå.

Norfund har en pipeline med prosjekter som kan utløses i de aktuelle markedene. Det betyr at de første investeringene med et nytt fond kan gjennomføres etter kort tid og gi konkrete og målbare resultater i markeder hvor behov og klimaeffekt er størst. Det kan raskt bli en modell som kan inspirere andre land til lignende satsinger, mener ZERO.

– ZERO er opptatt av at fondet skal ha størst mulig klimanytte og utløse prosjekter som ellers ikke ville blitt realisert. Denne satsingen må også komme i tillegg til fornybarsatsingen over bistandsbudsjettet. Vi mener garantiordningen og prosjektstøttemidler for fornybarprosjekter i utviklingsland må videreføres og styrkes, og at en helhetlig satsing med slike risikoavlastende elementer vil være avgjørende, sier Forberg.

Les også: ZERO foreslår norsk storsatsing på fornybar energi

Kontaktpersoner i ZERO:
Dagfrid Forberg, konstituert daglig leder (mobil: 996 37 338)
Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef (mobil: 971 72 650)