fbpx
15. mai 2023

ZERO la frem grønn industripakke for Støre

Mandag presenterte ZERO sine forslag for utslippskutt i industrien for statsminister Jonas Gahr Støre hos Norske Skog i Halden.

Fra venstre Anne Marit Post-Melbye, Jonas Gahr Støre, og Sigrun Gjerløw Aasland. Foto: ZERO/Nora Hindenes

– Grønt industriløft, som regjeringen la frem i juni 2022, gir viktig retning til den omstillingen norsk næringsliv må gjennom når utslippene skal ned. ZERO foreslår virkemidler som kan understøtte det grønne industriløftet og akselerere norske utslippskutt, sier leder i ZERO, Sigrun Gjerløw Aasland. 

Hun presenterte ZEROs grønne industripakke for Støre da han møtte ZERO og Norske Skog for å diskutere utslippskutt og grønn omstilling i norsk industri. 

Norske Skog er blant virksomhetene i norsk industrihistorie som har gått foran i flere store omstillinger, og er nå på god vei inn i det grønne skiftet. Norske Skog Saugbrugs i Halden var derfor en passende ramme da ZERO la frem sine forslag for statsministeren. 

Industrien har avgjørende rolle

Norsk fastlandsindustri spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet, og kan både stå for betydelige utslippsreduksjoner og levere løsninger til nullutslippssamfunnet. 

– Norsk fastlandsindustri er omstillingsdyktig, og har siden 1990 kuttet 40 prosent av sine utslipp. I årene som kommer må utslippene ytterligere ned, og potensialet for utslippskutt er stort. Nå trengs politiske virkemidler som bidrar til å utløse dette potensialet, sier Aasland. 

Virkemidler

Fastlandsindustrien er omfattet av EUs kvotesystem, og kostnadene forbundet med utslipp øker. Kvotemarkedet virker, men det skjer ikke raskt nok. Vi mangler virkemidler for å nå norske klimamål, mener ZERO.

– Vi peker på tre grep for raskere omstilling og større utslippskutt innen 2030: Reguleringer gjennom klimakrav i CO2-kompensasjonsordningen og varsel om forbud mot fossil fyring, subsidier i et program for punktutslipp og ny politikk for CO2-fjerning. Vi håper Støre tar med seg våre forslag inn i den avgjørende jobben han og regjeringen har å gjøre for å realisere det grønne industriløftet og nå sine klimamål, sier Aasland.

ZERO foreslår:

  1. Reguleringer: Regjeringen bør stille klimakrav til mottakere av CO2-kompensasjon, og varsle et forbud mot fossil fyring i fastlandsindustrien fra 2030, både i kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.
  1. Subsidier i et program for punktutslipp: I påvente av en høyere kvotepris, er det fortsatt for dyrt å skifte innsatsfaktorer eller fange og lagre CO2. For å komme i gang og kutte utslipp i tide, foreslår ZERO karbondifferansekontrakter som garantipris (se faktaboks). Slike avtaler er en kostnadseffektiv måte å både realisere kutt, premiere de mest kostnadseffektive tiltakene, og fremskynde nødvendige klimatiltak som på sikt vil bli mer lønnsomme. 
  1. Industrien kan fjerne CO2 og tilby negative utslipp på det norske klimaregnskapet: Norge bør komme i gang med CO2-fjerning nå. Regjeringen bør etablere et separat mål om 1 millioner tonn CO2-fjerning i 2030, og få på plass klimapolitikk for CO2-fjerning gjennom en omvendt CO2-avgift eller omvendte auksjoner.

Les hele ZEROs forslag her.

Kontaktpersoner hos Miljøstiftelsen ZERO:
Sigrun Aasland, daglig leder (mobil: 936 83 411)
Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef (mobil: 971 72 650)