fbpx
7. februar 2022
Denne artikkelen er over 2 år gammel

ZERO starter nytt prosjekt om CO2-fjerning

ZERO har startet et prosjekt for å analysere og forankre CO2-fjerning i norsk klimadebatt. For å nå Parismålene må vi realisere CO2-fjerning (også kalt negative utslipp). Klimapolitikken er bygget på prinsippet om at forurenser betaler, men hva gjør vi med utslippene ingen eier?

– Siden 1990 har Norge kuttet 4 prosent av utslippene. Internasjonalt har de energirelaterte utslippene økt med 60 prosent. Fordi vi ikke har klart å kutte utslipp, må vi i tillegg til å raskt kutte fossile utslipp også fjerne CO2 fra luft og biologiske prosesser, sier Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i ZERO. For å få til dette må det på plass rammebetingelser, både i Norge og i EU. 

I prosjektet skal ZERO analysere virkemidler som kan realisere CO2-fjerning fra natur (skog, land og hav), og teknologiske løsninger som CCS i industri og avfallsforbrenning, og biokull i landbruket. Målet med prosjektet er å anbefale egnede virkemidler for å realisere CO2-fjerning i Norge, og jobbe videre for gjennomslag for disse.

I prosjektgruppen deltar 22 aktører, fra hele verdikjeden fra skog til industri, teknologileverandører og CO2-lageroperatører. Første prosjektmøte ble avholdt 7. februar, med presentasjon av EUs Sustainable Carbon Cycles og en ledet samtale med flere norske politikere.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet? Kontakt:
Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri: anne.melbye@zero.no
Tonje Sæther, seniorrådgiver næringsliv: tonje@zero.no