fbpx
29. juni 2023

Zeroakademiet på studietur

Årets studietur, og siste samling, for Zeroakademiet 2022/2023 gikk til Amsterdam og Rotterdam for å få et innblikk i nederlandsk klimapolitikk.

Under årets studietur fikk Zeroakademikerne se og lære mer om klimaløsninger det jobbes med i Nederland. Vi besøkte aktører som jobber med sirkulærøkonomi, biodrivstoff, karbonfangst og -lagring, samt omstilling innen energi, digitalisering og maritim sektor.

Første dag startet i Amsterdam hos Energy Transition Campus, hvor vi fikk omvisning på labben og innledninger fra partnerne som holder til der. Natuur & Milieu og ELementNL kom også innom for å prate om Carbon Take Back Obligations og CCS-prosjekter i Nederland. Turen gikk videre til De Ceuvel for omvisning på Amsterdams første sirkulære kontorpark, før vi fikk innledning fra Desirée Bernhardt, Senior Policy Officer Circular Economy/City of Amsterdam, om hvordan de jobber med sirkulærøkonomi i Amsterdam. Dagen ble avsluttet hos GoodFuels som jobber med andregenerasjons bærekraftig biodrivstoff.

Studieturen til Nederland var en perfekt avslutning på akademiet. Her fikk vi se klimaløsninger i praksis og gruppa fikk knyttet tette bånd

Christoffer Gundersen, Econa

Dag to ble tilbrakt i Rotterdam, hvor vi besøkte havna og fikk innledninger fra Port of Rotterdam om omstillingen i den maritime næringen, og fikk høre om CCS-prosjekter i havna fra Porthos. Det faglige opplegget for turen ble avsluttet hos BlueCity, en modellby for sirkulær og blå økonomi, og hjem til 55 gründere.

Zeroakademiet har gitt meg ny lærdom, økt motivasjon og et nytt og stort nettverk der alle på ulike vis jobber mot samme klimamål som meg Sigrid Bjørnhaug Hammer, Tromsø SV

Sigrid Bjørnhaug Hammer, Tromsø SV

Mentorgruppeprosjektene i havn

Under denne siste samlingen til årets akademi ble resultatene av mentorgruppenes prosjekter presentert.  Mentorene Thina Saltvedt, Jon Evang, Heikki Holmås, Ida Pernille Hatlebrekke, Bernt Reitan Jenssen, og Kåre Gunnar Fløystad var tilstede for å se resultatene. Gruppene har jobbet med prosjekter som mobilitet (se Mobilitetstrappa), laget en podcast om havvind (som kommer til høsten på en plattform nær deg), sirkulærøkonomi (kronikk kommer), klimaarbeid i landbruket (kronikk), grønne krav til offentlige anskaffelser, og hvordan få det grønne skiftet til å gå raskere.

– Det har vært spennende å se utviklingen til de engasjerte deltakerne gjennom kurset, og vi i ZERO gleder oss til å følge med på veien deres videre, sier Cesilie Silvien prosjektleder i ZERO.

Se flere bilder fra turen her.

Takk til samarbeidspartnerne av årets Zeroakademi:

Sparebankstiftelsen, Statkraft, Equinor og SocietyLab