fbpx
4. mai 2023

ZEROs innspill til Energikommisjonen

1. februar ble energikommisjonens rapport “Mer av alt – raskere” lansert. Rapporten belyste ettertrykkelig behovet for mer kraft, energieffektivisering og nett for å nå klimamålene og legge til rette for etablering av ny industri. 

ZERO mener at energi- og klimapolitikken i mye større grad må sees i sammenheng, for eksempel gjennom å legge frem en helhetlig energimelding for Stortinget minimum hvert andre år. Dette for å sikre at man har nok tilgjengelig energi til å nå klimamål i både 2030 og 2050. 

Videre foreslår vi oppfølging av kommisjonens tiltak og virkemidler som implementeres. For eksempel at man bør gå lenger i endring av rammevilkår til nettselskapene slik at man kan ta igjen noe av etterslepet på nettutbygging. I tillegg hvilke virkemidler som kan gjøre at vi utnytter infrastruktur og ressurser vi har fra før smartere, som bidrar til det kommisjonen beskriver som et mer effektivt og fleksibelt energiforbruk. ZERO beskriver også hvilke virkemidler som bør følges opp for å utløse produksjonspotensial for sol, vind til havs og lands og biogass.   

Les ZEROs innspill til energikommisjonen i sin helhet her.