fbpx
27. januar 2023
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Årets Zeroakademi er i gang!

Zeroakademiet 2022/2023 er godt ute av startgropa med sin første samling på  Zerokonferansen og forfattertreff med klimaforsker Bjørn Hallvard Samset på nyåret.

Foto: ZERO/Kevin Dahlman

24 nye, unge klimaledere er klare for et inspirerende år med ny klimakunnskap, prosjektarbeid i mentorgrupper, studietur og et uvurderlig nettverk.

Gjennom Zeroakademiet vil ZERO gi deltakerne den viktigste og siste kunnskapen om klima og klimaløsninger. Målet er også å gi akademikerne verktøy for å oppnå endring i eget parti, organisasjon eller bedrift. Zeroakademiet skal gi deltakerne en dyp forståelse og økt engasjement for eget handlingsrom, et mentorskap hos relevante ressurspersoner og et varig nettverk med andre klimaengasjerte.

Årets Zeroakademikere representerer både politikk, næringsliv, offentlig sektor og NGO-er.

I Zeroakademiet blir vi kjent med fremtidens klimaløsninger – både tiltakene og folkene. Jeg søkte på akademiet for å lære om løsningene og få økt forståelse for hvordan jeg kan være med å påvirke.

Henrik Kyte Assmann, Kommunikasjonsrådgiver Nye Veier

Første samling for årets akademi var på Zerokonferansen 2022. Akademiet har også hatt en dag for seg selv for å bli kjent. Her fikk de innledninger fra fagsjef i ZERO Stig Schjølset om veien fra fossilt til nullutslipp. Zeroakademiets samarbeidspartner Society Lab v/ Thomas I. Tveteraas Helgø kom for å prate om deltakernes handlingsrom som klimaledere.

Nysgjerrig på Zeroakademiet? Her kan du lese mer.

Trykk her for å se årets deltakere!

Agnes Nærland Viljugrein, 1. vararepresentant på Stortinget for Oslo Ap

Anders Moren Dahl, utviklingssjef i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS

Andreas Myklebust Moksnes, rådgiver – seksjon statistikk og analyse i Landbruksdirektoratet

Anniken Hofgaard, Investment Professional i Ferd AS

Bergljot Tjønn, rådgiver tilskuddsordninger i Klimaetaten Oslo kommune

Birgitte Skei van der Harst, miljø- og hydrogeolog i Sweco Norge AS

Christoffer Gundersen, fagansvarlig grønn omstilling og bærekraft i Econa

Dina Skaar, CSR Business Development Manager i Foodora

Fanny Tandberg Falkenberg, kommunikasjonrådigver i Equinor

Frida Hambro Angell, klimarådgiver i Statens Vegvesen

Henrik Kyte Assmann, kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier

Henrik Lund, Strategy Advisor i Scatec ASA

Ingebjørg Flyum Bjørlo, sentralstyremedlem i Unge Venstre

Julie Marie Fossem, orlogskaptein/senior stabsoffiser i Forsvarsdepartementet

Lars Mikael Barstad Løvold, styremedlem i Trøndelag og Trondheim FpU

Mailinn Stoveland, lagbygger i Senterungdommen

Maria Stokseth Hurlen, advokatfullmektig i CMS Kluge Advokatfirma AS

Marthe Lamp Sandvik, First Vice President i DNB Corporate Banking

Sara Bondø, politisk rådgiver i UNICEF Norge

Sigri Scott Bale, senior produksjonsplanlegger i Statkraft

Sigrid Bjørnhaug Hammer, folkevalgt/utvalgsmedlem i Sosialistisk Venstreparti

Sigrid Siksjø Johansen, produkteier i Kongsberg Digital

Thomas Garås Gulli, forretningsutvikler i Bertel O. Steen

Ylva Bang, sentralstyremedlem i Kristelig Folkepartis Ungdom

Zeroakademiets samarbeidspartnere: