fbpx

Zeroakademiet

Snarveier: (autogenerert)

Zeroakademiet er ZEROs klimaledelsesprogram for unge voksne (25-35 år) innen politikk, næringsliv, offentlig sektor og akademia.

Studietur til Trondheim for 2020/2021-kullet.

Det er tydeligere enn noen gang at vi i dette tiåret må vinne klimakampen. Da trengs det kunnskapsrike klimaledere i alle deler av samfunnet. Gjennom Zeroakademiet vil ZERO bidra til at deltakerne blir bedre rustet til å ta ledelse på klimafeltet. Akademiet er politisk nøytralt og søker deltakere fra alle fløyer for spennende læring, debatt og idéutveksling. 

Gjennom akademiet vil deltakerne få tverrfaglig kunnskap om klimaløsninger og klimapolitikk. Deltakerne blir en del av et nettverk av unge med samme engasjement og blir kjent med mentorer med lang erfaring innen klimaledelse.Mer informasjon

Akademiets oppbygning
  • Akademiet går fra november t.o.m. juni, med oppstart og deltakelse på Zerokonferansen. 
  • Akademiet består av 4 hovedsamlinger. Hver hovedsamlingen går over to dager, med unntak av akademiets studietur. 
  • Hovedsamlingene vil inntreffe i ukedager i normal arbeidstid. Det vil også være én kort ettermiddagssamling som er digital. I tillegg er det arbeid i mentorgrupper mellom samlingene. Arbeidsmengde mellom samlingene er ca. 4-6 timer. 
  • Trykk her for å se overordnet kursplan. 
  • For kandidater fra næringslivet og offentlig sektor har akademiet en egenandel som skal dekkes av arbeidsgiver. Kandidater fra næringslivet har en egenandel på kr 25 000,-. Kandidater fra offentlig sektor har en egenandelen på kr 10 000,-. Det er viktig at dette er avklart med arbeidsgiver før søknad sendes inn. Kandidater utenom næringslivet/offentlig sektor har ikke egenandel.
  • Vi ønsker søkere fra hele landet og dekker derfor overnatting for de som kommer langveisfra i forbindelse med samlinger.
  • Siste samling er hvert år en studietur til klimaløsninger – her dekkes kost, losji og felles-reise for alle deltakere i forbindelse med turen.
  • Etter endt akademi går akademikerne over i ZAalumni hvor vi ønsker å gjennomføre 1-2 årlige samlinger for dette nettverket (bla. invitasjon til Zerokonferansen). Vår ambisjon med ZAalumni er å bygge, styrke og vedlikeholde nettverket med faglig påfyll og sosialt fellesskap.
Søknadsfrist

Zeroakademiet tar ikke imot søknader for tiden – følg ZERO for oppdateringer

Artikler fra akademiet

Arbeid mentorgruppene har produsert i løpet av akademiet inkludert publiserte artikler.


Zeroakademiets samarbeidspartnere: