fbpx
15. mai 2024

Det trengs ny politikk for å få fart på elvarebil-salget

I 2025 skal alle nye lette varebiler som selges være elektriske. Akkurat nå er vi langt unna målet. ZERO foreslår derfor en virkemiddelpakke for å få flere til å velge elvarebil.

Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport i Miljøstiftelsen ZERO. Foto: Caroline Dokken Wendelborg/ZERO

Mens utslippene fra personbiler går ned, går utslippene fra varebiler og lastebiler opp. Salget av elektriske varebiler har ligget stabilt mellom 30 og 40 prosent av totalsalget i lang tid, og de nyeste tallene viser at utviklingen går i feil retning.

Salget av tunge elvarebiler har falt fra 40 prosent i januar til ned mot 20 prosent i april. Salget av lette elvarebiler har svingt mer, men ligger også ned mot 20 prosent. Dermed er det lang vei frem til det politisk vedtatte målet om at 100 prosent av lette varebiler som selges i 2025 skal være elektriske.

– Utviklingen går i feil retning, og ZERO ser ingen indikasjoner på at salget av elvarebiler vil øke betydelig i nær framtid. Nå trengs det politiske tiltak som kan iverksettes raskt for å få utslippene fra nyttetransporten ned, sier Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport i ZERO.

Tilgang til nattlading for elvarebiler er en barriere. Det er fortsatt behov for flere ladestasjoner. I tillegg trengs det både gulrot og pisk for å gjøre elektriske varebiler attraktivt for flere.

ZERO foreslår følgende:

  • Elvarebiler får halv pris av elbiler i bomringen til og med 2027.
  • Elvarebiler får tilgang til kollektivfelt uten passasjerer.
  • Ansattparkering på skoler, helsestasjoner og statlige arbeidsplasser stilles til disposisjon for nattlading av elektriske varebiler. 
  • Offentlige aktører bygger ut flere ladestasjoner, og det lages en støtteordning for å etablere lading der yrkesarbeidere med elvarebiler har tilgang til parkering.
  • Byene gis mulighet til å etablere nullutslippssoner for nyttekjøretøy i sentrum.
  • Vrakpanten på fossile varebiler økes til 50.000 kroner ved dokumentasjon på overgang til elvarebil.

Dessverre kom det ingen nye grep i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram tirsdag.

– Det er skuffende at regjeringen ikke prioriterer dette. Vi håper SV vil løfte elvarebilene i budsjettforhandlingene og gi dem forutsigbare fordeler over fossilbilen, slik at vi kan kutte utslippene fra transportsektoren raskere. Det vil være et viktig bidrag for å nå Norges klimamål for 2030.

Kontaktpersoner hos ZERO:

Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport