fbpx
1. mars 2023

EU øker muligheten for statsstøtte til klimatiltak

EU gjør det enda enklere å etablere differansekontrakter og statsstøtte for utslippsreduksjoner.

Differansekontrakter er et viktig hjelpemiddel for å få i gang en storskala hydrogenproduksjon.

Med EUs nye retningslinjer for statsstøtte til klima, miljø og energi (CEEAG) ble det i fjor mulig å gi mer statsstøtte for å dekke merkostnader knyttet til utslippskutt. Samtidig varslet EU-kommisjonen at de vil etablere en ordning med differansekontrakter for hydrogen for å nå sine REPowerEU-målsetninger. Dette åpner for å etablere differansekontrakter som et statlig virkemiddel for å få opp produksjon av hydrogen, etablering av havvind og mye mer. I august 2022 lanserte vi i ZERO en rapport om differansekontrakter for hydrogen, basert på handlingsrommet som fantes i 2022, hvor vi tar til orde for en ordning som stimulerer til produksjon av grønt hydrogen for å nå våre egne utslippskutt.

Denne våren ser det ut som EU kommer med ytterligere flere midlertidige åpninger av statsstøtteregelverket, som skal gjøre det enklere å etablere støtteordninger ved å bruke flate støttetakster for produksjon og redusere kravene til innretning. Dette er en del av EUs Industrial Plan som svar på USAs Inflation Reduction Act . Det vil ikke være mulig med europeisk konkurransedyktig industri på verdensbasis hvis utslippskutt kun skal utløses av økt kvotepris eller CO2-pris, og denne type støtteordninger er et verktøy for å hjelpe omstilling av eksisterende og etablering av ny grønn industri i Europa, gjennom støtte til fornybar kraft og utslippskutt.

Lyst til å lære mer?

21. mars arrangerer ZERO frokostseminar sammen med CMS Kluge om om åpningene for statsstøtte til CO2-reduksjon. På seminaret vil ZERO gå gjennom hvilket behov det er for offentlig støtte og utfordringer med dagens regelverk. CMS Kluge vil deretter gå gjennom de nye regelsettene og redegjøre for hvilket handlingsrom som kommer i fremtiden, samt anbefalinger om hvordan handlingsrommet kan utnyttes på en mest effektiv måte. Les mer om arrangementet og meld deg på her.