fbpx
Vi jobber med

Industri

Industrisektoren står for rundt 20 prosent av nasjonale og globale klimagassutslipp, og vil forbli høye uten omfattende teknologiskift. Skal industrien kutte 9 milliarder tonn CO2 globalt innen 2050, må noen vise at det er mulig å ta i bruk ny teknologi det neste tiåret.

Norge har mulighet til å ta internasjonalt lederskap innen utviklingen av nullutslippsteknologi, rene produksjonsprosesser og karbonfangst og -lagring (CCS) for mange viktige industriprosesser som sement, stål og ferrolegeringer, aluminium, gjødsel og petrokjemisk industri.

Derfor jobber ZERO for en utslippsfri industrisektor

Det er på industriområdet det er størst avstand mellom klimamål og faktisk utvikling. Kull, olje og gass brukes som innsatsfaktorer for å produsere plast, ammoniakk, sement, stål, aluminium og drivstoff. De samme produktene kan og må produseres helt uten fossil energi, og helt uten klimagassutslipp, ved å effektivisere og elektrifisere, ved bruk av hydrogen og biomasse, og ved karbonfangst og -lagring.

23%

Andelen av norske klimagassutslipp industrisektoren stod for i 2018

Kilde

Industrien i Norge er bygget på fornybar vannkraft, og det planlegges nye teknologier på tvers av flere av våre største industrigrener; bruk av hydrogen og biokarbon som reduksjonsmiddel i metallproduksjon, helt ny og utslippsfri teknologi for aluminiumsproduksjon, og karbonfangst og -lagring for sementproduksjon. Det er også et potensial for ny grønn industri i Norge, og det planlegges for eksempel flere produksjonsanlegg for bærekraftig biodrivstoff.

ZERO jobber med å realisere nye teknologier i industrien, og spesielt med bioøkonomi, hydrogen og CCS. Klarer vi å realisere planlagte og nye prosjekter kan industrien i Norge produsere helt uten utslipp innen 2050. ZERO mener Norge bør gå i front i utviklingen av ny teknologi industrien. Store industriprosjekter har lang levetid, og skal vi rekke å omstille til utslippsfri industriproduksjon internasjonalt innen 2050 må vi vise at nye teknologier kan tas i bruk nå.

Dette gjør ZERO

Vi samarbeider med industriaktørene som går i front og ønsker å ta i bruk ny klimateknologi. Det vil være et betydelig konkurransefortrinn for de industribedriftene som omstiller til utslippsfri produksjon i en verden med strengere krav til klima – både fra myndigheter, forbrukere og investorer.

Vi jobber for bedre rammevilkår for nullutslippsproduksjon, blant annet gjennom økt støtte til investeringer i ny teknologi og gjennom å fremme markedsbaserte virkemidler som øker verdien av lavutslippsprodukter.

ZERO jobber for:

  • Virkemidler som vil gjøre CCS til et lønnsomt klimatiltak, blant annet gjennom å skape marked for lavutslippsprodukter.
  • Økt verdiskaping og utvikling av nye verdikjeder for økt bruk av biomasse til å erstatte fossilt karbon.
  • Rammebetingelser for økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff.
  • Rammebetingelser for en helhetlig verdikjede for fornybart hydrogen i Norge.
  • Utvikling av en verdikjede for industriell bruk av hydrogen, og økt bruk av fornybart hydrogen til erstatning for fossile råstoff.  

Rapporter og publikasjoner

5. april 2022 | ZERO-rapport

ZERO 2030: Slik når vi klimamålene

31. mars 2022 | ZERO-rapport

Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter

24. september 2021 | ZERO-rapport

ZEROs klimaplattform – jukselapp til ny regjering