fbpx

Forum for fossilfri plast

Plast er et fantastisk produkt med mange fordeler, men utgjør en stor utfordring for miljø og klima. Verdenshavene forsøples, og klimagassutslippene fra plast tilsvarer utslippene fra flytrafikken.

I over syv år har ZERO arrangert Forum for fossilfri plast – en møteplass for hele verdikjeden for å øke kunnskap om fornybar og resirkulert plast. Samspillet mellom aktørene skaper kunnskapsheving, tverrfaglig samarbeid og innovasjon.

Gjennom midler fra Handelens Miljøfond og våre andre samarbeidspartnere kan vi gjøre denne møteplassen om til en arena for langt flere aktører. Mange bedrifter ønsker å gjøre noe med plasten de kjøper inn, og søker svar på hva som er gode miljøvennlige valg.

Dette forumet skal være en katalysator for å bringe bedrifter sammen, dele kunnskap og erfaringer og danne samarbeidsrelasjoner som kan gi nye produkter og løsninger i markedet. Om Norge skal være i front på å skape marked for resirkulert og fornybar plast er det avgjørende med tilgang på den beste kompetansen!

Prognosene til Ellen MacArthur Foundation tilsier at plast vil utgjøre 15 prosent av klimagassutslippene i verden i 2050, om det ikke skjer endringer.

Vi kommer til å trenge plast i framtiden, men det må være uten utslipp og vi må hindre at plast havner på avveie.

Ta kontakt med marius.mollum@zero.no om du har spørsmål eller ønsker å delta!

Gjennom de årene vi har deltatt i forumet så har det bidratt til solid kunnskapsheving og relasjonsbygging på et tema som er veldig relevant for oss. Forumet er et meget godt initiativ gjennom god formidlingsevne, evnen til å motivere og ikke minst bidrar sterkt inn i å øke kunnskapen om fossilfrie alternativer til plast. Noe som er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet og en overgang til økt bruk av fossilfrie plastalternativer.

Bård Bringsrud Svendsen, Orkla home and personal care