fbpx

Forum for nyttetransport

Det kommersielle markedet for vare- og tyngre utslippsfrie kjøretøy er i startgropen – tiden er moden for en målrettet satsning for å få volumet opp!

Foto: IKEA

For å få fart på utslippsfri nyttetransport samler ZERO Norges mest fremoverlente virksomheter og byer. Forumet for nyttetransport skal være en pådriver for erfaringsutveksling rundt kjøretøy, infrastruktur og virkemidler, og gjennom dette bidra til at det kommer flere utslippsfrie kjøretøy på norske veier.

For å få dette til inviterer vi aktører fra næringen til å delta, og til å bidra med finansiering.

Forumet avholder to treff i året.

Lurer du på noe? Ta kontakt:

Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport, ingvild@zero.no, 977 27 115
Marius Mollum, rådgiver næringsliv, marius.mollum@zero.no, 920 49 957

Medlemmer

Les hva noen av deltakerne har å si om forumet:

Deltagelse i nyttetransportnettverket har gitt stor innsikt i de politiske prosesser for oss som ønsker å fremme beste mulige miljøalternativ innen transportnæringen. Det har også gitt innsikt i og diskusjoner rundt nye teknologier, trender og ikke minst hvilke muligheter teknologien kan gi.

Per Netland, Fleet Sales Manager, Bertel. O. Steen

Nettverket er en veldig fin arena for å treffe
ulike aktører og diskutere dagsaktuelle
problemstillinger knyttet til vare- og
nyttetransport. Vi trenger flere tiltak og
virkemidler på veien mot nullutslipp for tyngre
kjøretøy, og nettverk som dette er avgjørende
for å få til engasjement og endring.

Anne Raaum Christensen, mobilitetsrådgiver, Klimaetaten,
Oslo kommune

Gjennomførte samlinger