fbpx
12. september 2022
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Garantiordninger vil sikre flere fornybarinvesteringer

Norske aktører trenger mer treffende garantier for å få fart på investeringer i fornybar energi i utviklingsland, viser ny ZERO-rapport.

Skal vi nå verdens klimamål, trengs en massiv satsing på fornybar energi for å fase ut kull som energikilde. Tilgang til risikovillig kapital er avgjørende, men mange aktører vegrer seg på grunn av risikoen som knytter seg til investeringer i utviklingsland. 

– Norske aktører etterspør flere garantiprodukter som bedre treffer deres behov, slik at flere prosjekter kan komme raskere til investeringsbeslutning. Riktige garantiordninger er en forutsetning for storstilt mobilisering av kapital til å nå klima- og bærekraftsmålene, sier ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

Rapporten Hvordan få fart på fornybarpengene er utarbeidet av ZERO i samarbeid med NABA, Solenergiklyngen og Norwep. Den tar for seg hvilke nye garantier norske myndigheter bør etablere, eller bidra til å etablere, for at norske fornybarselskaper eller investorer kan bidra til utvikling av flere prosjekter for fornybar energi. 

– Norge har erfaring, kompetanse, teknologi og kapital som kan bidra til den oppskaleringen verden trenger. Treffsikker risikoavlastning kan bidra til betydelige investeringer, men også gi viktige eksportmuligheter til norske virksomheter, sier Aasland.

Rapporten ble overrakt utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim på frokostmøte hos Norad mandag 12. september. 

– Regjeringen har varslet en opptrapping av Klimainvesteringsfondet og en tydelig satsing på fornybarinvesteringer over bistandsbudsjettet. For å få til den nødvendige satsingen som trengs, må offentlige midler også bidra til å løfte inn privat kapital. Vi håper Tvinnereim tar med seg vår rapport inn i dette arbeidet, sier Aasland. 

Les hele rapporten her.

Les også: ZERO foreslår norsk storsatsing på fornybar energi i utviklingsland.

Kontaktperson:
Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO (mobil: 936 83 411)