fbpx
25. mai 2023

Partnermingling på The Hub

ZERO arrangerte 24. mai et introduksjonsmøte i forkant av årets Zerokonferanse. Vi inviterte samarbeidspartnere, næringslivsaktører og andre interesserte til å bli kjent, og for å fortelle om årets konferanseprogram og utstillingskonsept. Møtet fant sted på The Hub, hvor vi også arrangerer konferansen i år.

Zerokonferansen er årets viktigste møteplass for klimaledere. Vi løfter frem løsninger på klimakrisen, vi utfordrer der klimasaken trenger det, og vi skaper et godt grunnlag for nettverking, kunnskapsdeling, nye forbindelser og samarbeid. Dette skaper reelle gjennomslag for klimasaken.

Kollektiv innsats og samarbeid styrker klimaarbeidets gjennomslagskraft. Derfor designer vi i år en helt ny konferanseutstilling, med et gjennomgående fokus på løsningene i sammenheng.

Lenge har utstillingsområdet på konferansen vært en viktig arena for å vise frem ny klimateknologi. Nå er det tiden for å rulle ut klimaløsningene, og for å klare det må vi tydeliggjøre viktigheten av samarbeid, felles møteplasser og hvordan vi snakker om klimaarbeidet. Sammen forteller vi historiene om Norges nye industrialisering, energiomstillingen vi skal gjennom, og hvordan vi får hele bilens verdikjede til null.

Partnerskap bringer sammen ressurser, fremmer innovasjon og utveksler kunnskap, ideer og perspektiver, og skaper en felles forståelse for utfordringene vi står overfor. Med dette som grunnlag samlet vi interesserte bedrifter som ønsker å spille en viktig rolle i å støtte klimaarbeidet.

Ønsker du også å være tilstede med din bedrift, invitere Norges klimaledere til nettverking på Zerokonferansen, og bli med å sette dagsordenen?

Kontaktpersoner hos ZERO:
Annika Yri, markedssjef (mobil: 970 57 793)
Øystein Sørvig, partneransvarlig (mobil: 951 34 776)