fbpx
13. mars 2023

Ny ZERO-rapport: Hvordan får vi flere elvarebiler på veiene?

Salget av elektriske personbiler går så det suser, men de elektriske varebilene henger etter. Hvordan kan vi få fart på det elektriske varebilsalget?

I en rapport skrevet på oppdrag for Oslo kommune, har ZERO sett på hva kommunen kan gjøre for å øke andelen elvarebiler på veiene i byen. Oslo har allerede i flere år hatt gode virkemidler for å stimulere elvarebilsalget, og disse har hatt effekt: Det er markant flere elvarebiler i Oslo enn i resten av landet. Vi har gått gjennom eksisterende virkemidler og hvordan de kan forsterkes, og kommet med forslag til nye virkemidler. Selv om dette arbeidet er gjort for Oslo kommune med fokus på Oslo, vil mye være relevant for hele landet og alle kommuner.

Det lønner seg med elvarebil i Oslo

Vi har sett på både totale eierskapskostnader og månedskostnader for elvarebiler. I begge beregningene kommer elvarebilen bedre ut enn den fossile på grunn av nasjonale og lokale virkemidler. Særlig bompengefritaket er avgjørende, sammen med lavere dirftkostnad og innkjøpsstøtte fra Enova. 

Så når det lønner seg økonomisk, hvorfor kjøper ikke flere elvarebil? En del av forklaringen handler om tilgang på modeller med like gode egenskaper som de fossile, for eksempel firehjulsdrift. En annen forklaring ser ut til å handle om merkelojalitet, der man venter på at det merket man allerede bruker skal komme med en elektrisk modell. Andre utfordringer er knyttet til manglende tilgang på nattlading, manglende informasjon, samt at fordelene ikke veier opp for de ikke-prissatte ulempene med en elvarebil, som ladetid, kortere rekkevidde, mindre lastekapasitet osv.

ZERO foreslår følgende nye virkemidler:

  1. Tillatelse for elvarebiler å kjøre i kollektivfeltet uten passasjer
  2. Innføre nullutslippssone for nytterransport i Oslo
  3. Bruksfordeler for elvarebil i Oslo sentrum
  4. Mulighet for nattlading på kommunale tjenesteparkeringer
  5. Rabatt på langtidslading på kommunale p-plasser
  6. Forbud mot reklame for fossile varebiler i Oslo
  7. Informasjonskampanje rettet mot innkjøpere av varebiler
  8. Fellererklæring med større aktører om å stille krav til utslippsfri transport

I tillegg foreslår vi at følgende virkemidler forsterkes:

  1. Forutsigbar miljødifferensiering i bomringene
  2. Forsterkede klimakrav i kommunale innkjøp

Her kan du laste ned og lese rapporten.

Kontakt:

Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport: ingvild@zero.no, 977 27 115

Harald Maaland, rådgiver transport: harald.maaland@zero.no, 957 58 259