fbpx
2. november 2023

PM: Norsk Kylling vant Næringslivets klimapris

Norsk Kylling ble torsdag tildelt Næringslivets klimapris for sitt helhetlige arbeid med å redusere klimautslipp og miljøbelastning i hele verdikjeden. Prisen ble delt ut under Zerokonferansen og er et samarbeid mellom ZERO, NHO og NTNU.

– Vinneren har på forbilledlig vis tatt tak i egne utslipp og systematisk jobbet for å kutte utslippene i hele bedriftens verdikjede. Juryen vektlegger i sin begrunnelse at vinneren gjør det alle bedrifter må gjøre i det grønne skiftet: de bretter opp ermene og kutter egne utslipp. Vinneren er dermed et forbilde for bedrifter i alle sektorer, sa Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, under utdelingen.

Norsk Kylling har blant annet investert i et nytt nullutslippsrugeri, kuttet fôrrelaterte utslipp ved å redusere bruken av soya, og kuttet transportutslipp ved å produsere og kjøre på egen biogass. Det nye foredlingsanlegget i Orkanger har et helhetlig energisystem der all innsats, spillvarme og energi som produseres er delbart, noe som har kuttet utslippene med tilnærmet 100 prosent.

Juryen vektlegger i sin begrunnelse at Norsk Kylling gjør det alle bedrifter må gjøre i det grønne skiftet: de bretter opp ermene og kutter egne utslipp. Vinneren er dermed et forbilde for bedrifter i alle sektorer. 

– Utslippskutt og klimaløsninger i landbruket er avgjørende for at vi skal lykkes med klimapolitikken. Norsk kylling er et eksempel på en virksomhet som tar alle klimaløsninger i bruk, kutter egne utslipp og bidrar til energibalansen, sier Sigrun Gjerløw Aasland, leder i ZERO. 

De andre toppnominerte var Norled og Sirkulær Ressurssentral. 

Norled har utviklet og tatt i bruk mange teknologier: elferger, hydrogenferger og elektrisk hurtigbåt med batteribytteløsning. Dette har flyttet markedet og mulighetene i maritim næring, der utslippene er store. De nye hurtigbåtene med batteribytteløsning vil øke rekkevidden og muliggjøre elektrifisering av samband som ikke egner seg for lading, uten å måtte vesentlig oppgradere strømnettet. Samarbeidet med Statens Vegvesen har ført til verdens første fartøy på flytende hydrogen, MF Hydra, som er i full rutetrafikk. 

Sirkulær Ressurssentral er en innovasjonspilot for økt ombruk av byggevarer. En ombrukt industrihall har blitt Nord-Europas største ombruksvarehus, Ombygg, og har inspirert tilsvarende markedsløsninger i flere andre byer. Sirkulær Ressurssentral fasiliterer også en åpen og nettbasert kunnskapsarena, som samler deltakere fra hele landet og koordinerer utvikling av ny kunnskap og metodikk for sirkulære løsninger.

Les mer om nominasjonene her.

Næringslivets klimapris ble i år delt ut for tiende gang. Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater og går foran i det grønne skiftet.

Her kan du laste ned bildene fra prisutdelingen. De kan brukes fritt mot kreditering Kevin Dahlman/ZERO.

Pressekontakt hos ZERO:

Aurora Mykkeltveit, kommunikasjonsrådgiver

mobil: 90221984 / epost: aurora.mykkeltveit@zero.no