fbpx
3. mars 2022

Transportåret 2022

Dette blir et viktig år for transportsektoren. Omstillingen av personbilmarkedet er godt på vei, men andre segmenter, som varebiler og lastebiler, henger fortsatt etter. 

ZERO har flere fokusområder på transport i 2022. Vi vil jobbe for at det elektriske varebilsalget virkelig skyter fart, og at salget av nullutslippslastebiler vokser sterkt. Derfor er blant annet den nye ladestrategien til regjeringen veldig viktig. 

Vi kommer også til å jobbe for klimapartnerskap, økt bruk av biodrivstoff i transportsektoren og en fossilfri luftfart.

PROSJEKT – Utslipp fra verdikjeden for produksjon av kjøretøy og batterier

ZERO er også i gang med å starte et spennende prosjekt om utslipp og risiko knyttet til produksjonen av kjøretøy og batterier. Formålet er å etablere kunnskap om utslipp og risiko fra verdikjeden knyttet til produksjonen av kjøretøy og batterier, og hvilke systemer for sporbarhet og dokumentasjon som benyttes i bransjen og hvilke (vesentlige) tiltak og samarbeid som er etablert for å bidra til innsikt og forbedringer.

Prosjektet vil bruke denne kunnskapen til å prioritere innsatsområder og identifisere tiltak som kan bidra til en el-kjøretøypark med et lavere klima- og miljøfotavtrykk og lavere risiko for å være forbundet med menneskerettighetsbrudd og kritikkverdige arbeidsforhold. Samarbeid mellom flere aktører, både offentlige og private, er et suksesskriterium i dette prosjektet. 

Lurer du på noe eller kunne tenke deg å samarbeide med oss på dette prosjektet? Ta kontakt med:

Knut André Vold, rådgiver transport, knut.vold@zero.no, 960 47 994

Marius Mollum, rådgiver næringsliv, marius.mollum@zero.no, 920 49 957

FORUM FOR NYTTETRANSPORT

Vi i ZERO samler også i år Norges mest fremoverlente virksomheter og byer til vårt forum for nyttetransport. Målet for forumet er å bidra til at det kommer flere utslippsfrie kjøretøy på norske veier, og er en god arena for erfaringsutveksling rundt kjøretøy, infrastruktur og virkemidler. 

Temaet på årets første forumsmøte blir infrastruktur. Kunnskapsgrunnlaget for den nasjonale ladestrategien kom 1.mars. Hva trengs i ladestrategien for at den skal bli god nok til å utløse den elektrifiseringen vi trenger? Vi ser på kunnskapsgrunnlaget og hvilke virkemidler det er behov for. Møtet blir i andre halvdel av april. Nærmere dato og program kommer snart. 

Klikk her for å lese mer forum for nyttetransport.

Lastebilparade og krokløftebil – det skjer ting på transportområdet! 

Heldigvis skjer det mye. Blant annet ble verdens første fossilfrie lastebilparade arrangert fra Tusenfryd til Grønlikaia i Oslo i januar i år. Denne paraden markerte lanseringen av Oslo kommune og Viken fylkeskommunes store samarbeid om fossilfri tungtransport, og lanseringen av nettsiden fossilfrilastebil.no.

Fra den fossilfrie lastebilparaden. Foto: Geir Røer

I slutten av januar ble også Norges første helektriske krokløftebil, en Scania P25 BEV, levert til Peter Løvaas. Vi gratulerer!