fbpx
5. juni 2024

ZERO arrangerer Zeroakademiet Sør-Norge og Øst-Norge høsten 2024

Les mer om Zeroakademiet her.

Zeroakademiet Nord-Norge ble en suksess. I høst arrangerer ZERO derfor nye, lokale akademier i Agder/Telemark og på Østlandet. Nå søker vi partnere.

Deltakere fra Zeroakademiet på fjorårets Zerokonferansen. Foto: ZERO/Kevin Dahlman

«Zeroakademiet lokal» er ZEROs klimaledelsesprogram for unge voksne (25-35 år) innen teknologi, politikk, næringsliv, offentlig sektor og akademia i din region.

Klimakursing i lokal kontekst

Region-Norge står foran en voldsom klimaomstilling i årene fremover. Da trengs engasjerte og kunnskapsrike klimaledere som tør å ta ansvar og ønsker en lederrolle i omstillingen.

Gjennom Zeroakademiet vil ZERO bidra til at deltakerne blir bedre rustet til å ta ledelse på klimafeltet gjennom tverrfaglig kunnskap om klimaløsninger, klimapolitikk, endringsledelse og et nettverk av unge som jobber mot samme mål. Potensialet som ligger i de nye løsningene, ulike virkemidler, rammevilkår og utslippsfri teknologi vil også bli diskutert. Kursplanen sees i et lokalt lys, med innledninger fra lokale politikere og næringslivsaktører.

Vil du bli partner?

Denne høsten vil vi i samarbeid med lokale aktører arrangere ett akademi i Sør-Norge (Agder/Telemark) og ett på Østlandet (Akershus, Vestfold, Østfold). 

  • Kanskje kan ditt selskap bidra til å skape lokal forankring, og tiltrekke seg smarte og engasjerte, unge klimaledere. Lyst til å bli partner i Zeroakademiet lokal? Ta kontakt med Cesilie Silvien på cesilie.silvien@zero.no eller Øystein Sørvig på oystein.sorvig@zero.no
  • Kjenner du noen som ønsker å bidra til at deres region sitter i førersetet for den grønne omstillingen, og som brenner for klimaarbeid? Tips dem om Zeroakademiet. Vi tar imot søknader fra høsten av.

Klimaendringene får allerede alvorlige konsekvenser. Det er i dette tiåret vi må vinne klimakampen. Da trengs det mange klimaledere i alle deler av samfunnet, og i alle typer stillinger. Vi håper vi får flere med på laget.

Kontaktpersoner hos Miljøstiftelsen ZERO: