fbpx
29. juni 2022

ZERO starter prosjektet «Hele bilen til null»

ZERO er nå i gang med et prosjekt med mål om  å bidra til å styrke sporbarhet og kutte utslipp knyttet til produksjonen av elektriske kjøretøy.

– Elektrifiseringen av transportsektoren er ekstremt viktig for å kutte utslipp. Heldigvis har vi i Norge har kommet langt med å bytte til elbil. Men det er ikke nok. Vi skal kutte 55 prosent i 2030 og nå null innen 2050, og da må vi også ta tak i de utslippene som er knyttet til produksjonen av biler, sier Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO.

Sporbarhet i kjøretøyenes verdikjede

I første fase av prosjektet skal vi kartlegge klimakonsekvenser, arbeidsforhold og status på sporbarhet kjøretøyenes  verdikjede. Hva finnes der ute av utslippstall hos de ulike produsentene og hvor sammenlignbare er de? Vi ser på utfordringer knyttet til mangel på standardisering og systemgrenser, og kartlegger hvilke prosesser og initiativ som finnes eller er på vei.

Med denne kunnskapen vil vi løfte fokuset på mulighetsrommet vi har her i Norge, for å stille krav og belønne åpenhet, sporbarhet og utslippskutt i produksjonsfasen. Tre forskjellige arbeidsgrupper ser på krav i anskaffelser, mulig differensiering i fremtidens avgiftssystem på elektriske kjøretøy og nye muligheter for norsk industri, blant annet batteri- og aluminiumsproduksjon, gjenbruk og gjenvinning. 

Det er plass til flere partnere i prosjektet. 

Workshops

Første møte i prosjektgruppen er torsdag 25.august kl.12:00-15:00, i ZERO sine lokaler på Youngstorget 1, Oslo. Her kommer blant annet Polestar og Møller for å fortelle oss mer om sine utslipp i produksjonen og status på sporbarhet i sine verdikjeder. Hvilke utslipp er vanskeligst å gjøre noe med og hvilke barrierer møter de på? Hva er mulighetsrommet og hvilke standarder og prinsipper bruker de for å regne på sine utslipp? Vi legger her opp til dialog og gode diskusjoner. 

Mer informasjon om prosjektet

Du kan også høre litt mer om prosjektet fra denne sendingen på P2 Nyhetsmorgen.

Ønsker du å være med på prosjektet eller trenger mer informasjon? Ta kontakt med oss:

Knut André Vold, prosjektansvarlig og rådgiver på transport: knut.vold@zero.no

Marius Mollum, rådgiver marked: marius.mollum@zero.no

Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport: ingvild@zero.no

Adrian Baesu, rådgiver transport: adrian.baesu@zero.no