fbpx
21. mars 2022
Denne artikkelen er over 2 år gammel

ZERO utreder differansekontrakter

Differansekontrakter kan være et kraftfullt virkemiddel for å få i gang og sikre etablering av produksjon og bruk av hydrogen som klimaløsning. I løpet av våren skal vi jobbe frem konkrete forslag til differansekontrakter for hydrogen og ammoniakk og dermed få på plass mer forutsigbare verdikjeder til bruk i maritim sektor.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, eller ønsker å bidra?

Ta kontakt med Liv-Elisif Kalland, fagansvarlig for hydrogen i ZERO.

Les rapporten her.

Hvor er differansekontrakter aktuelt?
Hydrogen og ammoniakk vil være en viktig klimaløsning særlig for sjøfart, i tillegg til i luftfart og tungtransport. På tross av flere gjennomførte utviklings- og pilotprosjekter på fartøysiden, tar likevel utrulling av løsningene for lang tid. Det finnes også modne industriprosjekter som kan kutte utslipp ved å legge om driften sin til å bruke hydrogen. Norge har gode forutsetninger til å sikre verdiskapning i hydrogenverdikjedene, fra utstyrsleverandører og kraftselskaper til brukere.

En felles barriere for mange store prosjekt som vil bruke hydrogen, er den store usikkerheten i merkostnad og pris på hydrogen. Differansekontrakter vil kunne bidra til å redusere usikkerheten og merkostnadene betraktelig i en tidligfase der hydrogenmarkedet er lite utbredt, ved at staten tar deler av risikoen sammen med nærlingslivsaktørene.

Differansekontrakter er et virkemiddel vi også tror kan være nyttig for andre klimaløsninger for industri, som biokarbon og karbonfangst og -lagring, og konseptet finnes også i andre land. I Nederland er allerede differansekontrakter i bruk, og det utredes en ordning for differansekontrakt for hydrogen i Storbritannia og Tyskland.

Hvordan lykkes?
Så hvordan skal differansekontraktene innrettes for å utløse raskere investering i klimaløsninger knyttet til hydrogen, samtidig som det sikrer klimagassreduksjoner, teknologiutvikling og verdiskapning i Norge? Hvordan kan en ordning se ut for å sikre investeringer i nullutslippsløninger for maritim sektor og produksjon av fornybart drivstoff? Og kan dette også brukes til å bidra til nødvendig utslippskutt fra norsk industri? Dette er noe av det vi skal forsøke å svare på i vårt prosjekt.

ZERO signerte denne uken en samarbeidsavtale med Norges rederiforbund på arbeidet med differansekontrakter, i tillegg til at vi samarbeider med alle andre relevante partnere.

På denne siden vil vi legge ut oppdatert informasjon underveis i prosjektet. Vi planlegger å ha workshops og seminar i tilknytning til prosjektet, her kan du melde din interesse hvis du kan tenke deg å delta på dette.