fbpx

Zeroakademiet Nord-Norge

Snarveier: (autogenerert)

Om akademiet

Zeroakademiet Nord-Norge er ZEROs klimaledelsesprogram for unge voksne (25-35 år) innen tekonologi, politikk, næringsliv, offentlig sektor og akademia i Nord-Norge.

Nord-Norge står foran en voldsom klimaomstilling i årene fremover. Da trengs engasjerte og kunnskapsrike klimaledere som tør å ta ansvar og ønsker en lederrolle i omstillingen.

Studietur til Amsterdam for 2021/2022 Zeroakademi-kullet.

Gjennom akademiet vil ZERO bidra til at deltakerne har de verktøyene som trengs for å styre mot et utslippsfritt samfunn. Akademiet vil gi deltakerne en tydelig forståelse for eget handlingsrom, viktig erfaring for hvordan utvikle og implementere virkemidler og tiltak. Det vil være et nettverk hvor fagpersoner med lang erfaring innen klimaledelse deler sin kunnskap innen klima og klimaløsninger. 

Akademiet er et samarbeidsprosjekt mellom Bodøregionens utviklingsselskap og Pro Tromsø.

Mer informasjon

Akademiets oppbygning
  • Akademiet går fra november t.o.m juni, med oppstart 1. november 2023 og deltakelse på Zerokonferansen 2. november.
  • Akademiet består av tre hovedsamlinger. Disse foregår over to dager.
  • Hovedsamlingene vil i hovedsak foregå innen normal arbeidstid. I tillegg er det gruppearbeid mellom samlingene. Arbeidsmengde mellom samlingene ligger på mellom 4 til 6 timer.
  • Trykk her for å se overordnet kursplan. KURSPLAN KOMMER
  • For kandidater fra næringslivet og offentlig sektor har akademiet en egenandel som skal dekkes av arbeidsgiver. Kandidater fra næringslivet har en egenandel på 15 000,-. Kandidater fra offentlig sektor har en egenandelen på kr 10 000,-. Det er viktig at dette er avklart med arbeidsgiver før søknad sendes inn. Kandidater utenom næringslivet/offentlig sektor har ikke egenandel.
Akademiets samlinger

Akademiet vil ha tre samlinger i  Oslo, Tromsø, Mo i Rana og Bodø.  

Første samling 1.- 2 november 2023 Oslo 

Første samling tar plass under årets største klimakonferanse;  Zerokonferansen. Her møtes akademikerne for å bli kjent og treffe relevante interessenter.

Andre samling 30.- 31 januar 2024 Tromsø 

Her vil samlingen foregå med et arktisk blikk på Arctic Frontiers 2024. Vi vil se på sammenhengen mellom klimapolitikken og sikkerhetspolitikken.

Tredje samling 9-10 april 2024 Bodø 

Her møtes akademikerne for besøk hos Elkem Salten og Salten kraftsamband før samlingen fortsetter i Bodø.

Søknadsfrist

Send et kort motivasjonsbrev og CV til Zeroakademiet Nord-Norge til Zeroakademiet@zero.no

Søknadsfrist for å delta på Zeroakademiet Nord-Norges samlinger er 6. oktober 2023.

Zeroakademiet Nord-Norges samarbeidspartnere: