fbpx
30. juni 2022
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Zeroakademiet på studietur

Zeroakademiet 2021/2022 ble avsluttet med en studietur til København for å se på klimaløsninger og få et innblikk i dansk klimapolitikk.

Les mer om Zeroakademiet her. Søknadsutlysning for neste Zeroakademi kommer 1. september.

Årets studietur gikk til den danske hovedstaden for å se eksempler på vellykkede klimaløsninger og hvordan de kan oppskaleres for å møte fremtidens behov. Vi fikk omvisning på Amager Resource Center (ARC), et fjernvarmeanlegg som jobber for å fjerne CO₂-utslippene fra avfallsforbrenningen. Lykkes de, vil det redusere byens utslipp med 500 000 tonn CO₂ årlig. ARC var også et godt eksempel på hvordan man kan bygge et anlegg på en måte som utnytter arealet til noe positivt for lokalsamfunnet. De har både skibakke og klatrevegg for alle. Vi fikk også innledning av politiker fra Borgerrepræsentationen i København, Rasmus Steenberger og Zeroakademikerne fikk stilt spørsmål om lokal og nasjonal klimapolitikk.

Klimaråd og ny, bærekraftig bydel

Dag to i København tok vi sykkelen fatt for å komme oss rundt, og fikk samtidig sett og prøvd Københavns sykkel-infrastruktur. Første stopp på turen var Klimarådet – et uavhengig, rådgivende ekspertorgan, som skal fremme et faglig sammenhengende beslutningsgrunnlag for Danmarks klimapolitikk. De evaluerer også status for klimakutt årlig, som en slags «vaktbikkje» for klimapolitikken. Vi fikk høre om danske klimatiltak, hvor utslippene kommer fra, og hva som bør gjøres for å få dem ned.

Fra Klimarådet dro vi videre til Nordhavn – en ny, bærekraftig bydel i København. Her er utbyggingen så vidt begynt, og både byens grønne strukturer og gjenbruk av materialer og bygninger er i fokus. Når bydelen er ferdig utbygd skal den huse 80.000 københavnere. Siste stopp var en innledning fra DFDS om deres planer for det grønne skiftet. Enn så lenge er det store utslipp fra skipene deres, men siste fossile skip er bestilt og alle fremtidige skip skal gå på fornybar energi.

– Årets studietur ga oss muligheten til å se og høre hvordan naboen vår i sør jobber med klimautfordringene, og det var interessant å høre erfaringer med utfasing av kull og overgangen til fornybar energi som vindkraft, sier Cesilie Silvien, prosjektleder i ZERO.

Mentorprosjekt

På siste samling presenterte mentorgruppene hva de har jobbet med i løpet av året. Prosjekter de har sett på er CO₂-fjerning, klimaarbeid og potensialet i kommune-Norge, Trondheim kommunes ladestrategi, havvind, og gjenbruk av kontormøbler i offentlig og privat sektor. Flere av gruppene har fått fremmet innspill i Stortinget, kommune, og politiske parti, og det blir spennende å se hvilke resultater dette kan føre med seg.

– Fra studieturen tar jeg med meg at København er en veldig innovativ og fremoverlent by, både med tanke på teknologiutvikling, men også hva gjelder klimarisiko og klimasikring for byen og Københavns innbyggere, sier Celine Mysen, Aker Offshore Wind, en av deltakerne på årets akademi.

Vi gleder oss til å følge årets Zeroakademikere på veien videre, og til å se dem igjen på kommende ZAalumni-events og Zerokonferansen 24. november.