fbpx
Vi jobber med

Annet arbeid

ZERO jobber gjennom året med ulike større prosjekter, arrangementer, akademi og samarbeid. Her presenterer vi noen av dem.

Klimatalen

Klimatalen blir en årlig hendelse hvor ZERO hvert år frem mot 2030 gjør opp status for Norges vei mot klimamålene. I april 2022 ble Klimatalen arrangert for første gang. Har du noen spørsmål? Kontakt ZEROs arrangementsansvarlig, Vilde Wetrhus.
Les mer om Klimatalen 2022 her.
Gå til klimatalen.no.

Zeroakademiet

Zeroakademiet er ZEROs klimaledelsesprogram for unge voksne (25-35 år) i politikk, næringsliv, offentlig sektor og akademia. Zeroakademiet ble arrangert for første gang i 2010. Les mer om Zeroakademiet her.

Zerokonferansen

Zerokonferansen er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima, energi og grønn vekst. Hvert år samles 1000 deltakere fra myndigheter, politikk og næringsliv på konferansen. I november 2023 blir Zerokonferansen arrangert for 18. gang. Dato kommer! Har du noen spørsmål om konferansen? Kontakt Vilde Wetrhus, prosjektleder for Zerokonferansen.

Les mer om Zerokonferansen her.

ZERO forklarer

I serien «ZERO forklarer» vil vi i ZERO løfte frem viktige klimaløsninger og -tiltak som trengs for å kutte utslipp og nå klimamålene. Her finner du en oversikten over de siste sakene vi har laget i serien. Har du innspill eller spørsmål til oss? Send epost til zeroforklarer@zero.no.

Utslippsfrie arrangementer

ZERO vet at mange aktører ønsker å lage mer klimavennlige arrangementer, og vi opplever at mange har spørsmål og ønsker seg veiledning og sparringspartnere rundt dette arbeidet. Derfor har vi opprettet en veileder for utslippsfrie arrangementer. Se veilederen her.

Lokale klimatiltak

Kommunen din kan kutte utslipp fra egen drift, legge til rette for lavere utslipp som planmyndighet og byutvikler, bruke sin innkjøpsmakt til å skape et marked for utslippsfrie løsninger og ta en aktiv rolle som forbilde overfor egne innbyggere, næringsliv, andre kommuner og staten. Se ZEROs sjekklister for lokale klimatiltak her.

Skift – Næringslivets klimaledere

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Formålet til koalisjonen er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. ZERO er sekretariat og vertskontor for Skift, hvor vi stiller kontorplass, faglig og strategisk sparring til rådighet. Sekretariatets hovedmål er å legge til rette for samarbeid og engasjement, i tillegg til fakturering, regnskap og besørge revisjon. Har du noen spørsmål? Kontakt sekretariatsleder Annika Yri. Les mer om Skift her.