fbpx

Rapporter

  • Alle
14. juni 2023 | ZERO-rapport

Zerorapporten 2023: Usannsynlig, men mulig

4. mai 2023 | Høringsinnspill

ZEROs høringsinnspill til Energikommisjonen

17. august 2022 | ZERO-rapport

Differansekontrakter for hydrogen

5. april 2022 | ZERO-rapport

Zerorapporten 2022: Slik når vi klimamålene

31. mars 2022 | ZERO-rapport

Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter

24. september 2021 | ZERO-rapport

ZEROs klimaplattform – jukselapp til ny regjering

27. mai 2020 | ZERO-rapport

Sirkulær karbonøkonomi – gjenbruk av CO2-utslipp som klimaløsning?

9. januar 2020 | ZERO-rapport

Havvind på norsk sokkel – virkemiddelforslag

5. november 2019 | ZERO-rapport

Klimaomstilling i norsk næringsliv

21. mars 2019 | ZERO-rapport

Kartlegging av lademuligheter og landstrøm for Kystruta

5. november 2018 | ZERO-rapport

Flytende havvind på 1-2-3

31. august 2017 | ZERO-rapport

Slik kutter vi energibruken i bygg

28. november 2014 | ZERO-rapport

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

1. desember 2013 | ZERO-rapport

Smart strøm – neste skritt for de smarte, grønne forbrukerne

2. juni 2013 | ZERO-rapport

Viktige veivalg for energipolitikken

29. november 2012 | ZERO-rapport

Kommer Norge på nett med Europa?

21. juni 2012 | ZERO-rapport

Possibilities for electricity exchange between Norway and Germany

1. mars 2012 | ZERO-rapport

Landstrøm i Norge

12. november 2011 | ZERO-rapport

Strøm fra land til olje og gassplattformer

10. mai 2010 | ZERO-rapport

Vindkraft i Nord-Norge

9. januar 2010 | ZERO-rapport

Small-scale Water Current Turbines for River Applications

4. september 2009 | ZERO-rapport

Plusshus

29. september 2007 | ZERO-rapport

Fornybart Oslo

5. september 2007 | ZERO-rapport

Vindkraft i Midt-Norge

24. august 2006 | ZERO-rapport

Lyd fra vindmøller