fbpx

Rapporter

  • Alle
12. september 2022 |

Kan garantier få fart på fornybarpengene?

31. mars 2022 | ZERO-rapport

Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter

24. september 2021 | ZERO-rapport

ZEROs klimaplattform – jukselapp til ny regjering

4. mars 2021 | ZERO-rapport

Ny norsk satsing for klima og fornybar energi

8. april 2019 | ZERO-rapport

Faster, Cheaper, Cleaner – Distributed Solar Report

27. desember 2018 | ZERO-rapport

Why and How the Oil fund should invest in unlisted renewable infrastructure at scale

11. desember 2018 | ZERO-rapport

Scandinavian Investments in Renewable Energy in Developing Countries

5. april 2017 | ZERO-rapport

FROZEN IN: How to Unleash New Sources of Capital for the Norwegian International Solar Industry?

24. juni 2015 | ZERO-rapport

Internasjonale spydspisser for det grønne skiftet

11. april 2015 | ZERO-rapport

Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara?

2. juni 2013 | ZERO-rapport

Nest Eggs in a Fragile Basket

21. februar 2010 | ZERO-rapport

How to run an air-cooled Lister engine on Jatropha oil

21. juni 2009 | ZERO-rapport

Muligheter og utfordringer ved utvidelse og intensivering av jordbruk i Afrika for produksjon av biodrivstoff