fbpx

Rapporter

  • Alle
14. august 2023 | ZERO-rapport

Grønne industriparker

14. juni 2023 | ZERO-rapport

Zerorapporten 2023: Usannsynlig, men mulig

7. oktober 2022 | ZERO-rapport

CO2-fjerning – løsningen som tar oss til null

5. april 2022 | ZERO-rapport

Zerorapporten 2022: Slik når vi klimamålene

31. mars 2022 | ZERO-rapport

Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter

24. september 2021 | ZERO-rapport

ZEROs klimaplattform – jukselapp til ny regjering

27. mai 2020 | ZERO-rapport

Sirkulær karbonøkonomi – gjenbruk av CO2-utslipp som klimaløsning?

5. november 2019 | ZERO-rapport

Klimaomstilling i norsk næringsliv

16. september 2019 | ZERO-rapport

New business models for carbon capture and storage

10. april 2019 | ZERO-rapport

Nye forretningsmodeller for karbonfangst og -lagring

5. februar 2018 | ZERO-rapport

Hvorfor karbonfangst og -lagring er viktig

3. november 2017 | ZERO-rapport

Seks grep for teknologiskift i industrien

1. november 2017 | ZERO-rapport

Lokale grep for global endring

28. februar 2017 | ZERO-rapport

Bærekraftig biodrivstoff

4. august 2014 | ZERO-rapport

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

24. oktober 2013 | ZERO-rapport

Policy instruments for large-scale CCS

27. mai 2013 | ZERO-rapport

Den norske stats medvirkning til bygging av fullskala CCS-anlegg

24. mai 2013 | ZERO-rapport

Diagnosing CCS

12. oktober 2012 | ZERO-rapport

Nettverk for industriell utnyttelse av CO2

13. mars 2012 | ZERO-rapport

Carbon capture and storage

29. november 2011 | ZERO-rapport

En grønn industri er Norges framtid

12. november 2011 | ZERO-rapport

Strøm fra land til olje og gassplattformer

31. januar 2010 | ZERO-rapport

Bærekraftig biodrivstoff: Et avgjørende klimatiltak

20. mars 2009 | ZERO-rapport

Reduksjon av utslipp av klimagasser fra veksthusnæringen

20. februar 2008 | ZERO-rapport

CO2-fangst og -lagring

21. november 2007 | ZERO-rapport

Biodrivstoff og fattigdom

2. desember 2006 | ZERO-rapport

En norsk-britisk infrastruktur for CO2

2. desember 2006 | ZERO-rapport

CO2 -infrastructure on the Norwegian-British Shelf