fbpx

Rapporter

  • Alle
14. juni 2023 | ZERO-rapport

Zerorapporten 2023: Usannsynlig, men mulig

5. april 2022 | ZERO-rapport

Zerorapporten 2022: Slik når vi klimamålene

31. mars 2022 | ZERO-rapport

Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter

24. september 2021 | ZERO-rapport

ZEROs klimaplattform – jukselapp til ny regjering

16. desember 2020 | ZERO-rapport

Elektrifisering av skipsfarten: Status for landstrøm i stamnetthavnene

5. november 2019 | ZERO-rapport

Klimaomstilling i norsk næringsliv

21. mars 2019 | ZERO-rapport

Kartlegging av lademuligheter og landstrøm for Kystruta

1. november 2017 | ZERO-rapport

Lokale grep for global endring

4. desember 2014 | ZERO-rapport

Ferger uten utslipp

1. mars 2012 | ZERO-rapport

Landstrøm i Norge

24. november 2010 | ZERO-rapport

Batteridrift av ferger

4. oktober 2010 | ZERO-rapport

Kartlegging av potensialet for batteridrift på ferger i Norge

2. juli 2010 | ZERO-rapport

Norsk skog i skip

6. juni 2008 | ZERO-rapport

Biodiesel in car ferries

3. desember 2007 | ZERO-rapport

Biofuels in ships