fbpx
13. november 2019

Alle presentasjonene fra Zerokonferansen 2019

Her har vi samlet opp presentasjonene til innlederne inndelt etter programløypene på Zerokonferansen 2019.

Ønsker du å se innleggene i videoform?

Her kan du se en rekke av sesjonene fra konferansen i opptak

Åpningstale v/ Marius Holm

Bioøkonomi

Bygg, anlegg og materialer

Finans

Hvordan kan Norge bidra til at havvind tar av i vekstøkonomier? (in English)

Fornybar energi

Hvordan kan Norge bidra til at havvind tar av i vekstøkonomier? (in English)

Industri

Kommune og forvaltning

Oslo Miljøhovedstad – fra miljøhovedstad til utslippsfri by i 2030
Verksted: Regn med CO2 – klimabudsjett som styringsverktøy

Storbyer som New York planlegger å starte med klimabudsjett etter modell fra Oslo. Men klimabudsjettet kan også være et nyttig styringsverktøy for små og store kommuner, fylkeskommuner og bedrifter her i Norge. Hvordan lages et klimabudsjett, og hvordan brukes det som et styringsverktøy for å redusere klimagassutslipp? Nå skal vi lage en veileder for klimabudsjett, og vi trenger innspill til hva den bør inneholde. Under denne sesjonen vil flere kommuner fortelle om hvordan de har jobbet fram sine klimabudsjetter, og gjøre sitt beste for å svare på det du lurer på.

Maritim

Sirkulær økonomi

Transport